การเขียนโครงการพัฒนานวัตกรรม


จะเขียนโครงการส่งนั้นต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของโครงการ 9 ข้อ ได้เกริ่นไปบ้างแล้วในบันทึกฉบับก่อน วันนี้แบบสั้นอย่าว่ากัน

จากความเข้าใจเมื่อได้รับการอบรมมา 3วัน  จะเขียนโครงการ(Project) ส่งนั้นต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของโครงการ 9 ข้อ ได้เกริ่นไปบ้างแล้วในบันทึกฉบับก่อน  วันนี้แบบสั้นอย่าว่ากัน

1.ชื่อโครงการเป็นวลีหรือประโยคที่มีองค์ประกอบ จุดหมาย ตัวแปร กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนสื่อความได้

2. ความเป็นมานั้นต้องเขียนมุ่งสภาพที่จะให้เกิดและเป็นจริงในปัจจุบัน ชี้แจงความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่จะให้เกิด  ระบุผลที่จะตามมา เสนอแนวทางการแก้ปัญหา  และสรุปความคาดหวังในการพัฒนา

3. แนวคิดหรือทฤษฎีนั้นมีความเหมาะสมกับกาลเวลา  เขียนเป็นเชิงพฤติกรรม เชื่อมโยงบูรณาการกับภาระงาน  และสรุปแนวคิดทฤษฎีเป็นของตน

4. วัตถุประสงค์ ระบุกิจกรรมหรืองานที่ต้องทำที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ต้องการจะศึกษาอะไรกับใคร เขียนเป็นประโยคบอกเล่า มีคำสำคัญ เช่น เพื่อศึกษา  เพื่อเปรียบเทียบ ฯ

5.  เป้าหมายเขียนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถวัดและประเมินได้ชัดเจนและมุ่งพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

6. ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นต้องเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ลำดับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมและมากไปสู่น้อย  ควรจะระบุประโยชน์ภายหลังที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วด้วย

7. วิธีดำเนินการระบุประชากร กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการแก้ปัญหา พัฒนา การรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้  กำหนดการวิเคราะห์ข้อมูล  แนวทางวิธีการและสถิติที่ใช้

8. ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยแจกรายละเอียดให้ชัดเจนสอดคล้องกับกิจกรรมและภาระงาน

9.  ระยะเวลาการดำเนินการมีขั้นตอนและเวลาชัดเจนเหมาะสมกับกิจกรรมและภาระงาน

อ่านแล้วพอจะเข้าใจบ้างเล็กน้อย  เพราะสรุปเองจากการอบรม  และจะนำไปปฎิบัติวันทำการ(พรุ่งนี้)  วันนี้ขอบันทึกก่อน

คำสำคัญ (Tags): #project
หมายเลขบันทึก: 36476เขียนเมื่อ 2 กรกฎาคม 2006 08:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 พฤษภาคม 2012 09:43 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี