เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.49 ช่วงบ่าย มีการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดพัทลุง ที่ สสจ.พัทลุง ผมได้พบกับพี่พันธ์ หรือ อสม.พันธ์ อ่อนเกลี้ยง ประธานชมรม อสม.จังหวัดพัทลุง ในฐานะที่ปรึกษาหรือคุณอำนวยของ CoP อสม.ติดดาว ที่พัทลุง ซึ่งพี่พันธ์เป็นคณะอนุกรรมการฯ ที่มาประชุมในวันนั้นด้วย ผมก็ได้สอบถามเรื่อง CoP อสม.ติดดาว ที่พัทลุง ว่าเป็นไงบ้าง ทำอย่างไรกันต่อบ้างแล้ว ก็ได้รับการบอกเล่าว่า หลังจากกลับจากเวที อสม.ติดดาวที่เขาชันแล้ว ก็ได้มาพูดคุยและเล่าให้คณะกรรมการบริหารชมรมฟัง จากนั้นไม่ว่าจะมีเวที่ไหน ก็จะปรับกระบวนการเป็นแบบเวลาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับจาก เวที อสม.ติดดาว ที่เขาชัน มาใช้

     โดยขณะนี้ทางเครือข่าย อสม.ได้รับการสนับสนุนจาก สปรส.ให้จัดเวทีประชาคมสุขภาพ ก็ได้นำมาใช้ ครั้งแรกจัดที่ อ.กงหรา ต่อไปจะจัดที่ อ.เขาชัยสน จากนั้นจะมาที่ อ.เมือง พี่พันธ์เล่าว่าตอนนี้ได้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้ แต่ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากขาดคุณลิขิตมืออาชีพ อย่างเช่นที่จะคล้าย ๆ พี่หรอย (อนุกูล ทองมี หน.สอ.เกาะเรียน) ทำให้ยังทำได้ไม่ดีนัก อยากให้ทางผมจัดการฝึกปฏิบัติการให้ อสม.หากเป็นไปได้ ซึ่งผมก็รับปากว่าจะนำมาเล่าต่อให้คุณเอื้อ (นพ.ยอร์น จิระนคร นพ.สสจ.) ได้รับทราบ หากได้ผลประการใด จะแจ้งให้พี่พันธ์ทราบต่อไป

     ผมมานั่งพิจารณาว่าที่พัทลุง น่าจะขาดคุณลิขิต หรือไม่ก็ขาดช่องทางที่คุณลิขิตจะได้นำ ขุมความรู้ออกมาเผยแพร่เพื่อ ลปรร.กันต่อ และในปัจจุบันผมเองก็มีโอกาสที่จะได้เขียนบันทึกน้อยลงเรื่อย ๆ หากปล่อยไว้ ก็จะเสียไป บางทีไม่ได้บันทึกไว้ก็จะลืม ยังนึกขอบคุณพี่พันธ์ว่าท่านสะท้อนปัญหาออกมาได้เยี่ยมมาก และใช่จะเป็นปัญหาของท่านอย่างเดียว ผมมองเห็นปัญหาเชิงระบบของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนในพัทลุงเสียแล้วด้วย