ถ้าพูดถึงกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้ว เราต้องเคยเห็นคำว่า"ธุรกรรม"จริงมั้ยคะ   แล้วเพื่อนๆ รู้ไหมว่ามันแปลมาจากคำในภาษาอังกฤษคำไหน

ตอบได้ว่า ธุรกรรมแปลมาจากคำว่า Transaction ซึ่งเป็นคำนาม เพราะจริงๆ แล้วคำว่า ธุรกรรม ไม่มีแปลไว้ในพจนุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525  ดังนั้นจากการอนุมานของข้าพเจ้า คำนี้น่าจะแปลทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษโดยตรงนั่นเองค่ะ

       Trans- เป็น prefix แปลว่า ระหว่าง

       Transaction(noun) ตาม Oxford Advanced Learner's Dictionary แปลคำนี้ไว้ ว่า(between A and B) a piece of business that is done between people,especially an act of buying or selling : financial transactions or commercial transactions แปลว่าเป็นธุรกิจซึ่งทำระหว่างคนสองคนขึ้นไป โดยเฉพาะในการทำการซื้อขาย เช่นการเงิน หรือการค้า เป็นต้น ตัวอย่าง If international economic law is not necessary congruent with the laws of international economics, it is nevertheless true that ecomics has had a strong influence on the shape and evolution of the international law of international trade,investment,and financial transaction. ถ้ากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศไม่สำคัญหรือเหมาะสมกับกฎเกณฑ์ต่างๆทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แต่กระนั้นสิ่งที่จริงคือวิชาเศรษฐศาสตร์มีอิทธิพลอย่างยิ่งในโครงสร้างและวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในทางการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน ธุรกรรมทางการเงิน  และการพัฒนาระหวว่างประเทศ

     หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจไม่มากก็น้อยนะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆ มีคำใหม่ๆ เอามาแลกเปลี่ยนความคิดกันบ้างนะคะ.....

ป.ล. ขอบคุณอาจารย์แหววที่จุดชนวนให้ค่ะ