KM ภาครัฐ

KM ในองค์กรภาครัฐ : ผลการวิจัยเบื้องต้น

 

อ. พรพิมล ได้นำแผนการจัดการ KM ของหน่วยราชการต่างๆ ไปวิเคราะห์ (ได้รับมอบไปจาก กพร.) และได้บันทึกความเห็นเบื้องต้น ไว้ที่นี่  http://gotoknow.org/blog/pornpimol/36378

วิจารณ์ พานิช

๒ กค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)