ดิฉันได้แสดงตัวอย่างของประโยชน์ในการติดป้ายบล็อกไว้ที่หน้าแรกของ GotoKnow ดังนี้คะ

วันนี้คุณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ การจัดการความรู้ (KM) บ้างหรือยัง ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ด้าน เบาหวาน, เทคโนโลยี, ประกันคุณภาพ เป็นต้น


GotoKnow version 2 นี้ เน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม (Social network) เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ทางออนไลน์แบบอัตโนมัติคะ

บล็อกทุกบล็อกที่สร้างไว้ในเวอร์ชันเดิม จะมีคำว่า "

uncategorized" ติดอยู่ ให้คลิ๊กป้ายคำนั้นออก แล้วใส่ป้ายอื่นไปแทน เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของบล็อก และที่สำคัญ ป้ายแต่ป้ายจะต้องเขียนแยกกันด้วยการเว้นวรรคนะคะ</p><p> ส่วนป้ายที่ดีนั้น ก็เช่น มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ไม่ใช่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ ม.สงขลานครินทร์ หรือ มอ. หรือ ม.อ. นะคะ </p><p>เหตุผลคือ ป้ายที่ดีต้องสามารถค้นหาด้วยคำที่อยู่ในกลุ่มที่กว้างกว่าได้คะ เช่น ถ้าค้นหาด้วยคำว่า มหาวิทยาลัย ก็จะเจอคนจากมหาวิทยาลัยที่หลากหลายได้คะ</p>