Google (Tricks) --**

-- ความสามารถพิเศษของ Google (Tricks) --

 เรามาเริ่มจากการใช้ + , - และ OR

การใช้เครื่องหมาย + คือการเน้นย้ำคำที่ต้องการค้นหา
การใช้เครื่องหมาย  -  คือการตัดคำที่ไม่ต้องการค้นหา        
แต่ในการใช้ก่อนใส่เครื่องหมายต้องเคาะก่อน 1 ครั้ง   ตัวอย่าง

น้ำ + ตก ผลลัพธ์จะแสดงทั้งคำว่าน้ำและตก โดยจะมีน้ำและตกอยู่ในข้อความเดียวกัน

น้ำ – ตก ผลลัพธ์จะแสดงแต่คำว่ากินไม่มีน้ำ

ส่วนคำว่า OR มีความหมายว่าหรือ ใช้ในกรณีที่ต้องการค้นหาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง ตัวอย่าง หากท่านต้องการค้นหาแหล่งท่องเที่ยว แต่ต้องการเฉพาะ จ.สงขลา และ จ.สตูล ก็สามารถทำได้ดังนี้       แหล่งท่องเที่ยว สงขลา OR สตูล ผลลัพธ์ จะแสดงแหล่งท่องเที่ยวของจ.สงขลาและสงขลา

Google Calculator

     อีกหนึ่งความสามารถของ Google คือ สามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่ใส่ข้อความที่ต้องการคำนวณ เช่น
     4*5
     (2+3)*7
     sqrt(-4)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นันท์สินี จันทสุวรรณ์ความเห็น (0)