การสอนภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลายวิธี  จะทำให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน  นอกจากการสั่งให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียน

การเรียนภาษาอังกฤษผสมผสานกับการเรียนคอมพิวเตอร์  ทำให้นักเรียนสนุกกับการได้พบ  ได้อ่านการ์ตูน  เล่นเกม  วาดภาพ  ระบายสี  น่าตื่นตาตื่นใจ

วันนี้ได้เข้าไปอ่านในเว็บไซต์แห่งหนึ่ง  เป็นการสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก  เข้าไปศึกษาภาษาอังกฤษ  แต่พบเทคนิคการสอน  ค่อนข้างจะเป็นการค้า(ขายสินค้า)  แต่เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ  ก็น่าที่จะเข้าไปเลือกอ่านดู  ที่นี่