ครูอ่านมากรู้มากเป็นเรื่องที่ดี

เหมือนเข้าไปท่องเที่ยวในโลกแห่งความคิดของคนหลายกลุ่ม ดีมาก
วันนี้มีความสนใจเรื่อง KM  จึงเข้าไปอ่านที่นี่   แต่ไม่ได้อ่านสมความตั้งใจ  เนื่องจาก  The links have broken.  แต่พอจะเข้าใจจากการอ่านข้อความในบล็อกของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน  เช่น  ศ.นพ.วิจารณ์    ดร.ประพนธ์    และท่านอื่นๆอีกหลายท่าน  ได้รับความรู้มากมาย  และนับว่า  การเขียน  การเก็บความรู้ไว้ในบล็อกนี้  เป็นเสมือนคลังแห่งความคิด  ความรู้  ประสบการณ์  มีหลายเรื่องหลายมุมให้ได้อ่านหลายรส  เหมือนเข้าไปท่องเที่ยวในโลกแห่งความคิดของคนหลายกลุ่ม  ดีมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอ่านมากรู้มากความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
เมื่ออาจารย์ได้อ่านแล้ว อย่าลืมเีขียนสะสมความคิดของอาจารย์ เป็นคลังความรู้ให้อีกหลายๆคนมาติดตามอ่านต่อไปบ้างนะครับ
เขียนเมื่อ 

ความจริง ความรู้นั้น เมื่อรู้แล้ว ไม่แลกเปลี่ยน จะต่อยอด ความรู้คงอยู่

เขียนเมื่อ 

แก้ไขตอนท้าย " คงยาก คงยาก "

ครูอ้อยผ่านบันทึกนี้ไปได้อย่างไร

  • ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว
  • ขออนุญาตตอบตอนนี้.....คงไม่สายเกินไปนะคะ
  • การอ่าน  เข้าใจ  และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
  • หากทำได้ตามขั้นตอนที่กล่าว...จะเกิดประโยชน์แก่ตนเอง  หน่วยงาน  และสังคมมาก
  • ครูอ้อยกำลังฝึกปฏิบัติตามนี้อยู่  ฝึกคนรอบข้าง  ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน แต่ไม่ทราบว่าจะรับได้มากน้อยเพีบงใด

เริ่มต้น  ดีกว่า...ไม่ได้ทำอะไรนะคะ