KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ  : 100. ถัง

 ·        วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙ ผมได้คำ เอาความรู้ใส่ถังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในวงการศึกษา

·         เป็นโมเดลจัดการความรู้แบบหนึ่ง ที่ท่านไปเห็นเขตพื้นที่การศึกษา ๔ แห่งดำเนินการ

·         ผู้บริหารเขตพื้นที่เมื่อได้เรียนรู้ KM โมเดลเอาความรู้ใส่ถัง   ก็กลับมา สร้างถังซึ่งก็คือระบบ IT ทำระบบ knowledge base สำหรับให้ครูเอาความรู้มาใส่    โดยก่อนจะใส่ได้ต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเสียก่อน

·         ผลคือ มีแต่ถังเปล่าไม่มีครูเอาความรู้มาใส่   ·         ในความเป็นจริง ถังความรู้ คือเครื่องมือ ไม่ใช่เป้าหมาย   เป็นเครื่องมือของการใช้ความรู้ สำหรับนำไปปฏิบัติ และ ลปรร. ประสบการณ์จากการปฏิบัติ   

·         และความรู้สำหรับใส่ ถัง ก็ต้องเป็นความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติแล้ว

วิจารณ์ พานิช

๔ เมย. ๔๙