เป็นการบันทึกครั้งแรกระหว่างฝึกงานอยู่ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  คอยติดตามอ่านบันทึกต่อไปนะค่ะ

 

           สุนิสา  วงษ์อ่อง

                                                         สุนิสา

                                                         30  มิ.ย.  49