Contact

KM ของงานเวชกรรมสังคม

  KM via Blog  

วันนี้สร้าง blog กับ แตงโม เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมาก ในฐานะเพื่อนเก่าแก่ ที่สมัยเป็นหนุ่ม เคยไปสอบสัมภาษณ์เพื่อทำงานเจอกัน 10 ปีผ่านไป มาเจอกันอีกครั้ง พร้อมกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.)

ขอบคุณมากๆ เลยแตงโม

ปล. ขณะที่นั่งสร้าง Blog อยู่นี้ แตงโมกำลังเข้าอบรมอยู่ อาศัยช่วงพักเที่ยง และก่อนเข้าเนื้อหา ตัวเราก็แฝงตัวเหมือนกับผู้เข้าอบรมอื่น ปรึกษาแตงโมไปด้วย นี่สิถึงจะเรียกว่า ลปรร. เกิดขึ้นได้ทุกเวลา

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 36226, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #การแลกเปลี่ยนเรียนรู้#(ลปรร.)

Recent Posts 

Comments (2)

ยินดีด้วย มีblog แล้ว

ยินดีครับ