การจัดการความรู้

การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ที่ตนเองประทับใจ
19 มิถุนายน 2549 เวลา 14.30 น. ประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเราควรเริ่มพัฒนาเรื่องใดก่อน มติที่ประชุมเห็นว่า ควรพัฒนาการใช้สื่ออิเล็ดทอนิค (คอมพิวเตอร์ )จึงได้กำหนดหัวปลา ".การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ที่ตนเองประทับใจ"  จัดเป็นเวทีเล่าประสบการณ์การเรียนรู้จนได้มติเป็นเอกฉันท์ว่าครูทุกจะเรียนรู้เรื่อง  E  - leraning  การทำเว็ป  การรับส่ง E - mail  โดยผู้ให้ความรู้คือ นายมานะ มานะประดิษฐ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.บ้านโพธิ์ สพท.ฉช. เขต 1ความเห็น (3)

tadsanee
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 
แล้วมีอาจารย์เข้าร่วมอบรมหลายคนไหมคะ และถ้าผู้เข้าอบรมสูงอายุเหมือนดิฉันจะทำอย่างไร ยินดีด้วยค่ะ เพราะจะทำให้อาจารย์ทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์สื่อการสอนเพิ่มมากขึ้น
Tadsanee
IP: xxx.121.173.248
เขียนเมื่อ 
คณะนักวิจัยกำลังจะจัดอบรมปฏิบัติการทีมแกนนำจัดการความรู้ครบแล้วค่ะ แหล่งสุดท้ายคือที่สงขลาสำหรับ 3 สพท แล้วจะเริ่มออกเยี่ยมองค์กรดูว่าเลือกทำโครงการไหนกันบ้าง มีหลากหลายค่ะ
tadsanee
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ คณะนักวิจัยนำโดย

ดร.สุวัฒน์จะมาเยี่ยม สพท.และโรงเรียนในโครงการค่ะ หวังว่าคงจะได้พบอาจารย์เพื่อคุยเรื่องบล็อกและแพลนเน็ตค่ะ