ความเห็น 43640

การจัดการความรู้

tadsanee
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 
แล้วมีอาจารย์เข้าร่วมอบรมหลายคนไหมคะ และถ้าผู้เข้าอบรมสูงอายุเหมือนดิฉันจะทำอย่างไร ยินดีด้วยค่ะ เพราะจะทำให้อาจารย์ทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์สื่อการสอนเพิ่มมากขึ้น