ชอบใจบันทึกของคุณ Vij เรื่อง "แสงหิ่งห้อย"...ในความมืด เขียนอะไรจากความคิดคำนึงต่อท้ายไว้หน่อยนึง ความว่า ....

     แสงตะวัน หรือ แสงจากหิ่งห้อยตัวน้อย จะเลือกเป็นอย่างไหนดี ? ไม่ต้องกังวลเลยว่าเป็นอะไรดีกว่า ขึ้นอยู่กับว่าจะเปล่ง แสง ไปเพื่ออะไร แก่ใคร  ความเข้มแห่งแสงหรือจะสู้พลังแห่งศรัทธาและเจตนาที่เปี่ยมด้วย รัก และ เมตตาธรรม  จะขอเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งของจักรวาล ที่มุ่งมั่นเปล่งแสงแห่งรักและเมตตาออกไปจากสิ่งสมมติที่เรียกว่า "ตัวตน" แห่งเรา แม้จะเริ่มอย่างริบหรี่กว่าแสงหิ่งห้อยตัวน้อย  ฉันก็ไม่ทุกข์ใจ เพราะมั่นใจว่าแต่ละวันที่ผ่านไป ความสว่างจะไม่มีทางลดลง แต่จะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน ฉันก็จะพอใจเท่าที่มันเป็น !