ไปอ่านบันทึกเรื่อง ใช้บล็อกในการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ของอ.ดร.จันทวรรณ แล้วชอบใจจึงเขียนอะไรไว้ที่นั่น เพื่อเป็นร่องรอยที่ใกล้ตัว ขอบันทึกไว้ตรงนี้อีกครั้ง ดังนี้ ..

     ผมสอนเรื่อง Blog และแนะนำ gotoknow ให้นักศึกษาทุกกลุ่มที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการและ ICT. ทั้ง ป.ตรี และ โท
    เทอมนี้ มีหลายกลุ่มหน่อย ป.โท 2 กลุ่ม ป.ตรี 1 กลุ่ม และพิเศษ กลุ่มผู้บริหาร รร. ที่เรียนหลักสูตรพิเศษ ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา ในชุดวิชา การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ อีกกว่า 50 คน เพิ่งเชิญ ดร.ประพนธ์ไป หว่านเมล็ด นวัตกรรมสำคัญคือ KM ไปเมื่อ 24 มิย. ที่ผ่านมาครับ ทุกคนพอใจมาก ผมรีรอในการให้ผู้เรียนมี Blog เพราะเห็นว่าผู้สอนบางรายเข้ามาใช้แล้ว ออกอาการที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เป็นที่ให้นศ.เก็บ "ขยะความรู้" มาวางให้อ่านกันโดยไม่มีวี่แววของการใช้ความคิด หรือปัญญาแต่อย่างใด  บางทีก็เป็นที่แสดงความชื่นชมอาจารย์ผู้สอนจน "เกิน พอดี" แนวทางที่ผมทำตอนนี้ได้แก่การ ตั้ง Keyword มา 4-5 ตัวคือ สื่อสาร  สืบค้น/จัดเก็บ ประยุกต์/สร้างสรรค์ และ เผยแพร่ ประเมินผลจากงานที่ปฏิบัติเป็นสำคัญ  อาศัยการเรียนรู้แบบ Problem Based เป็นหลัก คือให้เขาทำงานตามวิธีการที่เห็นว่าดี มีประสิทธิภาพที่สุด  เอาผลงานมาดูและวิพากษ์วิจารณ์กัน เพื่อค้นหาความผิดพลาด บกพร่องและ หาทางออกหรือวิธีการที่ดีที่สุดในการทำงานนั้นๆ ทุกอย่างมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจนว่าทำไมต้องทำแบบนั้น ถ้าไม่ทำจะมีผลเสียหายอย่างไร ก็สนุกดีครับ ทุกคนต้องมี blog แต่ผมมีสนามย่อยให้ลงก่อน ได้แก่การใช้พื้นที่ ฟรีของ geocities บ้าง ของ pantown บ้าง สร้าง website ง่ายๆ มี board ให้ตั้งและตอบกระทู้กัน ต่อเมื่อเห็นว่ามีความพร้อมสักระยะหนึ่งจึงค่อยให้เข้ามาใช้ blog ผลจะเป็นอย่างไรคงได้นำมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันครับ