บันทึกกิจกรรม ดร.กฤษดา

  ติดต่อ

  การเตรียมงานภาคสนามของนักศึกษา  


1.เขียนบันทึกในบลอกตนเองเพื่อนำเสนอ(ก)แนะนำรายชื่อหนังสือที่น่าสนใจของชุดวิชา (ข)เขียนโครงการนำนักศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียน (ค)เขียนบันทึกเสนอกิจกรรมศึกษาเอกสารในเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวกับวัดประเมิน

2.นัดหารือกับรองฯ ผอ.วันชัย ยงวณิชย์ โรงเรียนวัดไตรมิตร เพื่อนำนักศึกษาลงไปปฏิบัติภาคสนาม กรอบการหารือ คือกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร3กลุ่มกับการทดลองสอนพฤติกรรมวิชาภาษาไทย 14 คน รับในหลักการและจะเสนอโครงการรายละเอียดให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง


3.ทำหนังสือเชิญวิทยากรสองท่านที่จะมาบรรยายในวันพุธที่5 และวันพฤหัสฯที่13มิถุนายน

4.เตรียมการและประสานกับอาจารย์วิชาเอกภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เพื่อให้นำนักศึกษามาร่วมฟังวิทยากรในทั้งสองวัน


5.วันนี้นักศึกษามาสร้างบลอกของตนเองในชั้นเรียนแล้ว แต่ยังไม่มีบันทึกดูเหมือนว่า ตัวนักศึกษาไม่ได้มาสร้างเอง แต่มีคนๆหนึ่งมาทำให้ทุกคน...? 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิด

หมายเลขบันทึก: 36142, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:14:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กฤษดา#กิจกรรมที่3

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)