บันทึกกิจกรรม ดร.กฤษดา

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รายงานผลการสอนวันพฤหัสบดีที่29มิย49


วันนี้(พฤหัส29มิย49)เป็นวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัย นักศึกษาครุศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีภาคเช้า เฉพาะปีที่1 ภาคแรกเป็พิธีไหว้ครู อาจารย์ไปร่วมในพิธีด้วย ภาคหลังเป็นพิธีรับขวัญนักศึกษาใหม่โดยครูไวพจน์ เพชร สุพรรณมาเป็นผู้ทำพิธี พร้อมคณะ3 ท่าน พิธีดูมีมนต์ขลังมาก นักศึกษาทุกคนโดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1 เพิ่งมาเห็นพิธีเป็นครั้งแรก ครูไวพจน์ในฐานะนักแหล่เพลงลูกทุ่ง ท่านแหล่ได้กินใจมากหลายคนน้ำตาซึม จากรอบนี้จะมีคณะอื่นขึ้นเข้าร่วมพิธีอีกสองรอบ ครูไวพจน์ดูไม่เหนื่อยเลย เป็นครูที่แหล่ด้น(ไม่มีเนื้อล่วงหน้า)ได้เก่งมากๆๆ  ระหว่างพิธีมีการบรรเลงด้วยระนาดทำให้บรรยากาศดูศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น

เวลา 12.00น.เข้าชั้นเรียนที่ห้อง2226 ต่อเนื่องจากอาจารย ดร.เตือนใจ มีนักศึกษาเข้าชั้นเรียน 12 จาก 14 คน  เพราะสาเหตุป่วย1 คนอีก 1คนไม่ทราบสาเหตุ สาระที่ได้สนทนากับนักศึกษา คือ

     1.แจ้งนักศึกษาให้สร้างบลอกประจำตัวทุกคน ขณะตรวจสอบ ยังไม่พบว่ามนักศึกษาคนใดดำเนินการเลย

      2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มเพื่อทำกิจกรรมของชุดวิชา ขณะทวงถามในชั้น นักศึกษาทำท่าว่าได้ดำเนินการแล้ว  จริงๆยังไม่ได้ดำเนินการจึงเร่งรัดให้แบ่งกลุ่มขึ้นโดยเร็ว

      3.ให้กลุ่มแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานกลุ่ม  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม1-2-3 และเลขานุการ

      4.ให้ประกาศรายชื่อของนักศึกษาและตำแหน่งของนักศึกาทั้งสามกลุ่มบนชั้นเรียน

      5.แจกใบสรุปกรอบความคิดเรื่อง วงจรการพัฒนาหลักสูตร วงจรการพัฒนาการเรียนรู้  และการวัดประเมินผล อธิบายประกอบ

   อธิบายข้อ 5 ยังไม่เสร็จเรียนร้อย แต่หมดเวลาเสียก่อน ฝากให้นักศึกษาไปหาความหมายของคำว่า การทดสอบ การวัดผลและการประเมินผลมานำเสนอในชั้นในคราวหน้า


  อนึ่งก่อน ดร.เตือนใจจะจากไปได้รบกวนท่านตรวจสอบโครงการทำกิจกรรมประกอบการศึกษาชุดวิชานี้ ก่อนนำเสนอคณะ

  จากการตรวจสอบตารางเรียนของนักศึกา พบว่า นักศึกษาว่างเพียงสองครึ่งวันเท่านั้น คือในวันจันทร์กับวันศุกร์เท่านั้น น่าจะเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการไปทำกิจกรมภาคปฏิบัติในโรงเรียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (0)