รูปแบบ e-learning ของสถาบันต่างประเทศ

Example: Review strategy from Glenallen School's eLearning Plan Teacher/Therapist competencies
Review Methodology Key Personnel TimeLine
 • Glenallen School Staff Information Technologies Competency Checklist
 • Glenallen Student Report Forms
 • ICT Team
 • Personal Mentors
 • ICT Consultant
 • Beginning and End of the Year
 • Student Computer Information Proforma
 • ICT Aide
 • OT
 • Teacher
 • Review Mid Year
Student competencies/management
Review Methodology Key Personnel TimeLine
 • Updated individual student access profiles to be stored in student management folder on curriculum network
 • Class Team
 • On-going
 • Achievement of individual goals as defined on student report form
 • Class Team
 • On-going
Hardware/software resources
Review Methodology Key Personnel TimeLine
 • An inventory of high quality resources
 • ICT Aide
 • Mid Year
 • An inventory of completed in-house developed software
 • Transdisciplinary team
 • ICT Aide
 • On-going
 • Updated inventory of software, licenses and installed locations
 • OT Department
 • ICT Aide
 • On-going
Professional Development
Review Methodology Key Personnel TimeLine
 • Improved self assessment as indicated on Glenallen ICT Capabilities Survey
 • All staff
 • Beginning and End of Year
 • Individual ICT reports as printed out by PD Tracker program
 • PD Co-ordinator
 • End of Year

Where are we in the implementation process?

Identifying current positions and requirements to achieve the eLearning vision, are tasks within stage 2 of the process.

Templates to Identify Current eLearning Position in the School   eLearning Position

Short description of how eLearning is currently being used in your school.

Consider the following questions:
 • How do all stakeholders (staff, parents, school council, students) support collective responsibility for an eLearning Plan and for individualised student learning?
 • How do all stakeholders engage in serious critique of school vision and practices?
 • How do all stakeholders support and promote the current eLearning vision?
 • How does your school learn:
  • About eLearning
  • With eLearning, or

·         Through eLearning

 
Summarise the differences between how eLearning is being used and what would be required for it to be used as described in your vision:
 


 

2. The place of eLearning within the curriculum

How eLearning is currently integrated into your curriculum

Short description of how eLearning is currently integrated into the curriculum in your school.

Consider the following questions:
 • How does the use of eLearning enhance achievement of student learning outcomes?
 • What changes need to be made to learning and teaching strategies to support student outcomes?
 • Does the curriculum provide sufficient opportunities for students to develop skills to understand and use eLearning effectively?
 • How innovative are teachers, and the school as a whole, in the effective use of eLearning?
 
Summarise the differences between the way that eLearning is currently integrated into the curriculum in your school, and how it would need to be integrated to achieve your vision (the aim should be to embed eLearning in all aspects of the curriculum framework).
 


 

3. School processes and structures

Your current school processes and organisation structures

Short description of how the current eLearning processes and structures for the following in your school:

Processes such as:
 • Organisation of year levels, including vertical acceleration
 • Timetabling
 • Types and levels of leadership
 • Support for change
 • If, and how, champions are used
 • Efficiency across all school areas
 • Teams and implementation processes
 • Devolution of responsibility and accountability
 • Level of cohesive involvement with the wider community (parents, industry, global).
 
Summarise the differences between your current school processes and organisation structures and those required to achieve the vision.
 


 

4. Change management processes

Determine current change management processes

 

Write a short description of the way change management is currently handled in your school, and identify the processes that are currently used to communicate change and support the school community through the implementation of change.

 
Summarise the areas of change management that will be needed during implementation of the eLearning vision.
 


 

5. Resources - human, budget and environment

Determine current resources

Short description of the current human and budgetary resources in your school, in terms of:

 • Numbers of staff and high level overview of their skills levels and strengths
 • Available and future budget sources.
 • How do all teachers tailor their individual talents to the school vision?
 • How do teachers support collective responsibility for the eLearning Plan and for individualised student learning?
 • How do staff engage in serious critique of school vision and practices?
 • How are the resources within the school allocated in line with the goals and priorities of the Charter?
 • Are there sufficient resources to provide optimal access to eLearning, for all students?
 
Summarise the differences between your school's current resources and those that will be required for the vision.
 


 

6. Classroom Management

Determine current classroom management techniques

Short description of the classroom management techniques that are currently used with ICT and eLearning activities in your school.

Room arrangement and placement of computers in classrooms
 • Number of computers available and how students will use them
 • How to provide space for class work, small group work and individual work
 • How you can monitor students working at computers
 • Position of existing electrical outlets and network connections
 • Aspects of care and responsibility that students must learn, and assisting them achieve this in their daily use of the eLearning space. (For an example of an Acceptable Use Policy, see Smallville Acceptable Use Policy - Word Version 6 - 29K. This document is also available in the Resources section.)
 
Summarise the differences between your school's current classroom management techniques for ICT and eLearning, and those that will be required for the vision.

ที่มา http://www.sofweb.vic.edu.au/lt/pguide/docs/TemplateLT.doc

http://www.sofweb.vic.edu.au/lt/pguide/ltstrat/ltstratid.htm

รูปแบบ e-Learning ของสถาบันต่างประเทศนำเสนอ ผศ.ดร.สภาณี  เส็งศรีเรียบเรียงโดย
 1. ธานี           ประเสริฐผ
 2. สมัทรชา    เนียมเรือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ED.technology

คำสำคัญ (Tags)#ความรู้#e-learning#กล่องความรู้#แนวทางการทำวิจัย#เอกสารอ้างอิง

หมายเลขบันทึก: 36140, เขียน: 30 Jun 2006 @ 00:40 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 13:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)