เรียนรู้ว่าการไม่พูดจากันนั้นมันอึดอัด เครียด ทำงานไม่สำเร็จ มีพี่หมู (พี่บุญญฤทฺธิ์ สมบัติหลาย เสื้อชมพูเข้ม ) คอยเดินดู

Resize+of+dscn2667 Resize+of+dscn2671