สรุปคลังความรู้ครั้งที่ 1 (ดำเนินการแลกเปลี่ยน ในวันที่ 3 - 18 เม.ย. 49)ทั้ง 9 COP MIS/ RM / HIV / DHF / COPD / IC / Birth Asphyxia / DM - สามรถ DOWNLOAD ได้จาก ไฟล์อัลบั้ม