ชื่อวิทยาศาสตร์  Mahoniasiamensis Takeda

ชื่อวงศ์  BERBERIDACEAE

ชื่อสกุลไม้  Mahonia Nutt.

 

ผล

ขมิ้นต้น

ที่ตั้งของพันธุ์ไม้

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


 

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://203.114.105.84/virtual/Physicals/www.thaimedicinalplant.com/popup/kaminton.html