รับสมัครโปรแกรมเมอร์

ถ้าท่านสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ

ต้องการประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

หรือถ้าไม่มีประสบการณ์ หากท่านมีความสามารถทางด้านภาษา .net ,vb6

ก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะ