ไม่รู้เว้ย

อาไรว่ะ

บทบาทของนักเรียน
..นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้
..นักเรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการและตามศักยภาพของตน
..นักเรียนแสวงหาความรู้และใฝ่เรียนรู้อย่างหลากหลาย
..นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพที่แท้จริง
..นักเรียนเกิดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาทางไกลความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

3587

เขียน

07 Sep 2005 @ 18:15
()

แก้ไข

15 Apr 2012 @ 01:17
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก