หลังจากว่างงานภารกิจต่าง ๆ ครั้งที่แล้วได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหม่อน ในวันนี้ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของไหม ดังนี้

            ดูได้จากเว็บลิงค์ "ไหม" ซึ่งแสดงรายละเอียดในรูปไฟล์.doc