การจัดการความรู้อย่างยั่งยืน

เครือข่ายสถานศึกษาให้ปฏิญญาว่าจะร่วมกัน"จัดการความรู้อย่างยั่งยืน"

จากคำกล่าวของสมาชิกหลังจากการจัดกิจกรรมAAR. เมื่อคราวจัดตลาดนัดความรู้
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2548 ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  สิ่งที่สมาชิกได้
สะท้อนออกมาทางคำพูด คือ "จะนำหลักการ แนวคิดการจัดการความรู้ที่ได้จาก
ตลาดนัดความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถานศึกษาของตนเอง"

คำกล่าวของท่านดร.เลขาปิยะอัจฉริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ สคส. ตอนหนึ่งกล่าวว่า...
"การจัดการความรู้ KM: Knowledge Management ไม่ใช่งานงอก
แต่เป็นงานประจำ ต้องทำทั้งองค์กร มีเครื่องมือวัดและประเมินผลได้"

ผมได้ฟังแล้วรู้สึกประทับใจและรู้สึกท้าทายสิ่งที่ท่านได้เปล่งวาจาออกมา
เป็นคำพูดที่เป็นการท้าทายหน่วยงาน สถานศึกษาเครือข่ายทั้ง 17 แห่ง
เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการคำตอบ  แต่ต้องการลงมือปฏิบัติ Action ทันทีทันใด

พันธกิจในการปฏิรูปการเรียนรู้  ความสำเร็จไม่ได้วัดที่ความสวยหรูของเรื่องราว
ที่เล่าขาน หรือจดจารเป็นตัวหนังสือ หากคำตอบคือ "ผลลัพท์ที่เกิดกับศิษย์"

วันนี้ผมขอเชิญชวนมวลมิตรสมาชิกเครือข่ายสถานศึกษาทุกแห่ง เข้ามาร่วม
เป็นสมาชิก "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" ใน blog  gotoknow ของ สคส.

ท่านกลับไปถึงหน่วยงาน สถานศึกษาได้ลงมือทำอะไร ประสบผลอย่างไร
ถ้าหากท่านเก็บไว้คนเดียวไม่มีใครรับรู้ ควรจะมา shop & share ในเวที
ตลาดนัดความรู้ผ่านชุมชนของเราดีไหมครับ

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
   7 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตลาดนัดความรู้ KM : Knowledge management ครั้งที่ 2ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

3585

เขียน

07 Sep 2005 @ 17:40
()

แก้ไข

16 May 2012 @ 08:58
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก