แมลงแกลบกำจัดขยะ

แมลงแกลบกำจัดขยะ
นักวิจัยไทยค้นพบครั้งแรกในโลก ใช้'แมลงแกลบ'กำจัดขยะ

Science Magazine           นักวิจัยไทยพบความสามารถใหม่ของ "แมลงแกลบ" ญาติแมลงสาบ ใช้กำจัดขยะอินทรีย์ เศษผัก เศษอาหาร ชี้ย่อยเร็วกว่าไส้เดือน นับเป็นวิธีใหม่ที่ใช้เป็นครั้งแรกของโลก วอนต้นสังกัดและหน่วยทุนสนับสนุนวิจัยต่อยอดด้านการนำโรค ก่อนเผยแพร่ใช้ประโยชน์จริง...

          รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร และอาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบวิธีกำจัดขยะอินทรีย์แบบใหม่ โดยการใช้แมลงแกลบ นับเป็นครั้งแรกของโลก ระบุแมลงชนิดนี้สามารถย่อยขยะอินทรีย์ได้เร็วกว่าไส้เดือนถึง 2-3 เท่า ได้ผลออกมาเป็นปุ๋ยหมัก
          "เริ่มจากการศึกษาวิจัยเรื่องของการบำบัดของเสีย ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนมูลสัตว์ให้มาใช้ประโยชน์ได้ ก็เริ่มจากใช้จุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศ ทำให้ได้ไบโอแก๊ส สำหรับปั่นไป จากนั้นหันมาใช้จุลินทรีย์แบบใช้อากาศ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ผลการบำบัดก็ยังช้า ไม่ทันใจ ก็ทดลองหันมาใช้ไส้เดือนอยู่นาน ซึ่งก็สามารถกินขี้หมู ขี้ไก่ ขยะอินทรีย์แล้วเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยหมัก ไส้เดือนก็นับว่าเร็วแล้ว ก็ยังไม่ทันใจ จึงค้นหาแมลงและมาเจอแมลงแกลบ ซึ่งเป็นแมลงพื้นบ้านของไทยพบในรำข้าว แกลบ รวมถึงขี้ไก่ โดยทดลองเลี้ยงมาแล้ว 3 - 4 ปี" รศ.ดร.สมชัย กล่าว
          ผลการย่อยขยะอินทรีย์ของแมลงแกลบเมื่อเทียบกับไส้เดือนนั้น ปรากฏว่า เร็วกว่ามาก เนื่องจากแมลงแกลบสามารถกินขยะได้เลย ในกรณีของไส้เดือนต้องอาศัยจุลินทรีย์ย่อยให้เป็นของนิ่ม เนื่องจากไม่มีฟัน อีกทั้งแมลงแกลบยังสามารถกินอินทรีย์วัตถุที่ไส้เดือนกินไม่ได้ด้วย อย่างเช่น ไขมัน ขยะเศษอาหารที่มีโปรตีนสูง เป็นต้น
          ส่วนผลผลิตปุ๋ยหมักจากอุจจาระแมลงแกลบนั้น ต้องศึกษาเพิ่มว่าใช้เป็นปุ๋ยหมักได้ดีหรือไม่ จากที่ทราบกันดีว่า อุจจาระไส้เดือนเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุด โดยขณะนี้ได้เลี้ยงแมลงแกลบทั้งในรูปแบบคอนโดในตู้ลิ้นชักพลาสติก และในกระบะปูนซีเมนต์ สำหรับที่วิทยาเขตที่สกลนครนั้นเลี้ยงด้วยเศษผลไม้ ส่วนที่บางเขนก็เลี้ยงด้วยเศษผักและเศษผลไม้เช่นเดียวกัน
          แมลงแกลบ แกลบอยู่ในตระกูลแมลงสาบ มีขนาดเพียง 1 ใน 3 ของแมลงสาบที่พบอยู่ทั่วไป และมีหน้าตาเหมือนกับแมลงสาบ ซึ่งในโลกนี้มีตระกูลของแมลงสาบในโลกกว่า 3,000 ชนิด ในจำนวนนั้น รศ.ดร.สมชัย ว่าจำนวนเพียงร้อยละ 1-2 เท่านั้นที่เป็นศัตรูทำลายพืชและเป็นพาหะนำโรค ส่วนที่เหลือของสมาชิกแมลงในตระกูลนี้ไม่มีอันตรายต่อพืช และมีบางชนิดที่เป็นสัตว์เลี้ยงได้ เช่น แมลงสาบมาดากัสกา แมลงแกลบก็อยู่ในประเภทนั้น
          นอกจากนี้ ตัวแมลงแกลบเองก็มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้เช่นเดียวกับการใช้ไส้เดือน คือ เป็นเหยื่อตกเบ็ด อาหารปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงนก เลี้ยงกบ เป็นต้น ถ้ามีอาหารให้เป็นประจำ แมลงแกลบจะไม่หนีออกมาจากตู้ หรือ กระบะที่ใช้เลี้ยง แต่ถ้าหลุดออกมามักจะไม่มีชีวิตรอด เพราะแมลงแกลบมีศัตรูในธรรมชาติอยู่มาก เช่น นก ไก่ จิ้งจก จิ้งเหลน คางคก กบ อึ่งอ่าง รวมถึง มดกินเนื้อชนิดต่าง ๆ สำหรับในการศึกษาขั้นถัดไป นอกจากจะศึกษาการใช้ประโยชน์จากอุจจาระแมลงแกลบแล้ว จะขอทุนศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโรคของแมลงแกลบด้วย ว่าจะก่อให้เกิดโรคได้หรือไม่

ที่มา หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ 29 มิถุนายน 2548

 นักวิจัยไทยเราก็มีความรู้ความสามารถไม่น้อยไปกว่าต่างประเทศเลยนะคะ

ปฐมาภรณ์ 46315156

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน biocontrolstudenความเห็น (0)