ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่2

การวิจัยในชั้นเรียน เนื่องในโอกาสวันครูโลก ประจำปี 2548

 เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 5-6ตุลาคม 2548  ณ Embasserdor Hotel กทม.

โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ฏระทรวงศึกษาธิการ


 

 

                                               กำหนดการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2548

0900-1100  พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูสดุดี"

                  โดย ศ.ดร.เสริมศุกดิ์ วิศาลาภรณ์  ประธานกรมการคุรุสภา

1100-1200  การอภิปราย "ใบประกอบวิชาชีพครู"

                   โดย ดร.จักรพรรดิ วะทา เลขาธิการคุรุสภา

1300-1430   การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน 

                  โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย

1430-1500  ล้อมวงเรียนรู้กับครูนักวิจัย

                   โดย ผศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  

                         ศ.เกียรติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย

                         ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช

                         อจ.ชาตรี สำราญ

วันที่ 6 ตุลาคม 2548

0900-1030   รวมพลังเครือข่ายครูนักวิจัย

                   โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา

1030-1200   การนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน 28 เรื่อง

                    โดยครุนักวิจัยจากทั่วประเทศ

1300-1600    การนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน 47 เรื่อง

                    โดยครูนักวิจัยจากทั่วประเทศ

พร้อมนี้จะมีการนำเสนอผลงานวิจัยด้วย Poster อีกจำนวน 26 เรื่อง ในบริเวณงาน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพความเห็น (0)