การเฝ้าระวัง

การเฝ้าระวังสารเร่งเนื้อแดงในจังหวัดชุมพร
          นายโสภณ นาคกล่อม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร กล่าวว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง (B-Agonist) ในสุกร ตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรและอาหารสัตว์ในฟาร์มสุกรที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน ส่งไปตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งจากการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจวิเคราะห์จากตัวอย่างทั้งสิ้น 480 ตัวอย่าง ไม่พบว่ามีการใช้สารเร่งเนื้อแดงแต่อย่างใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานจังหวัดชุมพร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 3579, เขียน: 07 Sep 2005 @ 16:13 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)