การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู

"อยากรวย 1 ปี ปลูกข้าว..อยากรวย 10 ปี ปลูกพืช..อยากรวย 100 ปีและตลอดไปปลูก(พัฒนา)คน"

      วันนี้ท่านผอ.สพบ.(IDEA)ศธ.ผมและคณะได้ร่วมประชุมกับท่านรองปลัดกระทรวง(ดร.จรวยพร ธรณินทร์) และท่านที่ปรึกษาฯ ดร.พจนา ว่องตระกูล เกี่ยวกับ Roadmapของหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาครู นอกจากองค์กรหลัก 5 องค์กรแล้ว ยังมีคุรุสภา กคศ. และ สพบ.(สค.บศ.)ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานพัฒนาครูเฉพาะทางอีก เช่น สสวท.เป็นต้น ใจจริงแล้วอยากให้มีสมรรถนะหลักของครูเพียงหนึ่งเดียว เป็นของกระทรวงศึกษาธิการแต่ใช้กับครูทั้งหมดไม่ว่าจะสังกัดใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเอกชน อย่างไรก็ตามถ้าจะมีมากกว่าหนึ่ง ก็ไม่ว่ากัน.....น่าจะเป็นดังนี้  

      1.สมรรถนะของครูและผู้บริหารตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งปักธงไปที่การออกใบประกอบวิชาชีพครู ดังนั้นการพัฒนาครูและผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคุรุสภา

     2.สมรรถนะของครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ ซึ่ง กคศ.เป็นผู้ดูแล เช่นตำแหน่งครู  ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ เป็นต้น สค.บศ.ก็จะคิดระบบการพัฒนาสมรรถนะครูทุกระดับดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด คงจะต้องกำหนดระดับสมรรถนะ 1 2 3 4 5  ในทุกสมรรถนะและอธิบายแต่ละระดับ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ต้องมี Core Competencies ,Functional Competencies และSpecific Functional Competencies

      แน่นอน...เราคงได้เห็นระบบ รูปแบบการพัฒนา ที่แปลกและใหม่กว่าเดิม คงไม่ใช่มีการ trained เหมือนเดิมเพียงอย่างเดียว อย่างที่ ผอ.สพบ.พูดอยู่บ่อยๆว่า เราต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้และพัฒนาจาก Training mode เป็น Learning mode ถ้าเป็นอย่างนั้ได้ครูก็จะอยู่ที่โรงเรียนได้รับการพัฒนาที่โรงเรียน เป็น Site Based Learning/training ด้วยตัวของเขาเอง ภาพของ Hotel Based Learning/training ก็จะหมดไป ดังนั้นเครือข่ายที่เป็นกัลยาณมิตรจึงเป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยงานพัฒนาต้องแสวงหา หวังอย่างยิ่งว่าสถานศึกษาที่เป็น Best Practice จะเป็นเครือข่ายที่แตกตัวเหมือนกับธุรกิจขายตรง และเมื่อนั้นครูทุกวิชา ทุกระดับ ทุกคน จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง ทัดเทียม...ขออย่างเดียวงบพัฒนาบุคลากรที่เป็นยุทธศาสตร์หลักไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด กองทุน หรือคูปองการศึกษา....ขอให้มีเถอะครู เขาจะได้ shopping ตามใจปรารถนา หรือไม่ก็ Focus group หรือ Round table ตามที่ต้องการ......จึงจะได้ชื่อว่าอยู่ในยุค Human Capital อย่างแท้จริง...เฮ้อ....เมื่อไร....จึงจะได้เห็น......นะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการความเห็น (1)

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.151.140.114
เขียนเมื่อ 

ผมคิดว่ารูปแบบการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ทาง สพบ.วางกลยุทธ์เอาไว้มาถูกทางแล้วครับ
ผมขอเป็นกำลังใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเป็นพลังขับเคลื่อนร่วมกัน ทั้งในบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและบทบาทกรรมการคุรุสภาครับ

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
   7 ก.ย.48