ความเห็น 2292

การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.151.140.114
เขียนเมื่อ 

ผมคิดว่ารูปแบบการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ทาง สพบ.วางกลยุทธ์เอาไว้มาถูกทางแล้วครับ
ผมขอเป็นกำลังใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเป็นพลังขับเคลื่อนร่วมกัน ทั้งในบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและบทบาทกรรมการคุรุสภาครับ

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
   7 ก.ย.48