นำเสนอผู้เข้าชิงรางวัลจตุรพลังแห่งการจัดความรู้

ตามที่คณะกรรมการพิจารณารางวัล "จตุรพลังแห่งการจัดการความรู้" ได้ปรึกษาหารือกันเป็นเรียบร้อยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา  ก็ได้เกณฑ์สรรหา ผู้พิชิตรางวัล  พอเป็นกรอบกติกาคร่าวๆ  ที่จะนำมาประกาศให้ทราบกันครับ

1.รางวัลคุณเอื้อแห่งเดือน  1 รางวัล

2.รางวัลคุณอำนวยแห่งเดือน 1 รางวัล

3.รางวัลคุณกิจแห่งเดือน 1 รางวัล

4. รางวัลคุณลิขิตแห่งเดือน 1 รางวัล

สำหรับของรางวัลคณะกรรมการขออุบไว้ก่อนนะครับ  เพื่อพิจารณาดูให้เหมาะสมกับผู้ได้รับรางวัลเป็นรายกรณีไป 

คุณสมบัติเบื้องต้นของ candidate

1. แสดงบทบาท คุณเอื้อ, คุณอำนวย, คุณลิขิต, และคุณกิจ (แยกเป็นรายบุคคล ซึ่งมาจากคนละหน่วยงาน หรือหน่วยงานเดียวก็สามารถเป็นไปได้ครับ) ในงานประจำมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (เน้นเล่นบทบาทนั้นๆ ที่หน้างานประจำของตัวนะครับ)

2.เกิดผลสัมฤทธิ์  หรือแสดงสัญญานบางอย่างว่าจะเกิดผลดี (ต้องเข้าตากรรมการด้วยนะครับ)  เช่น เกิด dream team ในที่ทำงาน  หรือมีผลงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาหรือบรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น

3. มีวิธีการ  เทคนิคหรือ กลยุทธ์การทำงานที่สร้างสรรค์  ไม่ตกร่องเดิม  มีบรรยากาศของความร่วมมือมากขึ้น

4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์มายืนยันว่า  งานสำเร็จอย่างไร  ปริมาณเพียงแค่ไหน  คุณภาพงานเป็นอย่างไร  มีความต่อเนื่องหรือไม่ 

ทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมานั้น  เป็นเพียงเกณฑ์การคัดเลือกรอบแรกเท่านั้นนะครับ  ส่วนการสแกนแบบละเอียดนั้น  คณะกรรมการของเราได้ร่างเอาไว้อีกชุดหนึ่ง  ซึ่งแต่ละรางวัลจะมีรายละเอียดการพิจารณาแตกต่างกันออกไปบ้าง

ทั้งนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นมาผ่านบล็อคดังนี้ (copy-ข้อคิดเห็นมาจาก) http://gotoknow/thawat

---------
ข้อคิดเห็น

ภีม ภคเมธาวี เมื่อ พฤ. 18 ส.ค. 16:02:16 2005 เขียนว่า:

ผมเสนอครูชบ ยอดแก้วครับ

น้ำ (pr) เมื่อ พ. 7 ก.ย. 17:54:11 2005 เขียนว่า:

แขก

เสนอตัวเองครับ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เมื่อ พ. 7 ก.ย. 18:03:57 2005 เขียนว่า:

ขอเสนอ (พี่โก๋) ไพบูลย์ ผลพูล (เป็นคคุณลิขิต)

เห็นการจดบันทึกที่เป็นระเบียบ เรียบร้อย เข้าใจง่าย

เป็นมายแม็บปิ้งด้วย

ซึ่งเขาอยู่ที่ จังหวัดสุมทรสงคราม

โดยพี่สรณพงษ์ เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเป็นเยาวชนที่สนใจทำงานด้านสังคม และก็ได้มาช่วยงานเป็น "คุณลิขิต" ที่มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดสุมทรสงคราม ครับ.

 

น้ำ (pr) เมื่อ พ. 7 ก.ย. 18:05:26 2005 เขียนว่า:

น้ำนำเสนิ อ.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ แห่งร.ร.จิระศาสตร์วิทยา เป็นคุณเอื้อ ประชันกับ คุณหมอประเทือง ผอ.แห่งโรงพยาบาลตาคลี ค่ะ

**********************

เรายังต้องการผู้เสนอรายชื่อเข้าชิงรางวัลอยู่อีกค่ะ ใครเห็นบุคคลท่านใดปฏิบัติหน้าที่ได้เข้าตา เชิญเสนอชื่อด่วนค่ะ
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาสัมพันธ์สคส.ความเห็น (3)

IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ตุ่ม ขอเสนอ น้าประยงค์  รณรงค์  คนนี้ซิของจริง เป็นตัวจริงเสียงจริง ที่น่ายกย่อง ที่ได้แสดงทุกบทบาททั้งการเป็นคุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ และคุณลิขิต  (ตามที่ สคส.เรียก) มีผลงานพิสูจน์เยอะมาก  แก้ปัญหาชุมชนจากรากหญ้าผลักดันจนเป็นนโยบายแล้วนำกลับมาขยายผลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในวงกว้าง(ทั้งประเทศ)

จันทวรรณ
IP: xxx.7.128.27
เขียนเมื่อ 

คุณน้ำคะ

ลิงค์บล็อกคุณธวัชผิดนะคะ ที่ถูกคือ http://learn-together.gotoknow.org

ขอบคุณคะ

จันทวรรณ

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับคุณน้ำprว่าอาจารย์จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์
แห่งร.ร.จิระศาสตร์วิทยาน่าจะเข้าตากรรมการครับ
เพราะประจักษ์พยานจากการจัดตลาดนัดความรู้
ทั้งสองครั้ง ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี และยัง
ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องโดยDream team
และหน่วยงาน สถานศึกษาเครือข่ายปฏิรูปการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครับผม