รากฐานนวัตกรรม

เด็กดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
innovation

         

       นวัตกรรม คือความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด นอกจากนั้นยังรวมถึงการปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการฝึกอบรม ที่นำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมของประเทศ ในรูปแบบของการเกิดธุรกิจใหม่ การลงทุนใหม่ ผู้ประกอบการใหม่ ตลาดใหม่ รายได้แหล่งใหม่ และการจ้างงานใหม่ เป็นต้น
          การทำนวัตกรรมให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้องเริ่มจากการให้คำมั่นร่วมกันระหว่างคนที่เกี่ยวข้องในการทำนวัตกรรม โดยทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าและตราสินค้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงร่วมกัน

          ในการส่งเสริมการทำนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต้องเริ่มจากความเข้าใจอย่าง ถ่องแท้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์ ที่สำคัญหรือความคิดที่ล้ำหน้าคู่แข่ง ทั้งนี้ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านนวัตกรรมและกลยุทธ์การปฏิบัติ จึงจะสัมฤทธิ์ผลได้
           จากความรู้จริงหรือความคิดเบื้องต้น นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ดังนั้นกลุ่มคนที่เป็นนักประดิษฐ์โดยทั่วไปจะเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงสูง หากไม่สามารถทำการส่งเสริมให้สิ่งประดิษฐ์หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่คิดขึ้นได้ผ่านไปยังกลุ่มอื่น ๆ ที่ต้องเข้ามาพัฒนาต่อ ความคิดทางนวัตกรรมจะค่อย ๆ ดับสูญไปจากสังคมในที่สุด แต่การพัฒนาความคิดหรือความรู้ให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ได้นั้น ยังคงต้องอาศัยสะพานในการเชื่อมโยงผลิตผลนั้น เข้ากับห่วงโซ่อุปทานของระบบให้ได้ พร้อมทั้งสามารถทำให้ผลผลึกทางความคิดเหล่านั้นเกิดเป็นมวลวิกฤต (critical mass) ที่สำคัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้ความเห็น (5)

อมรรัตน์
IP: xxx.157.228.40
เขียนเมื่อ 
เป็นงานชิ้นแรก แต่ก็ทำได้ o.k สีสันสวยงาม  มีความโดดเด่น  น่าสนใจดีมาก
มานิต
IP: xxx.157.151.1
เขียนเมื่อ 
ป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก อย่าลืมตรวจสอบคำผิด การพิมพ์ ตัวสะกด อย่าให้ตกหล่น ต้องมีความรอบคอบในการใช้ภาษา ถ้ามีผิด ตก โปรดแก้ไขด้วย  เนื้อหาสาระที่นำมาจากหนังสือ ให้ลงอ้างอิงไว้ด้วย เรื่องรูปภาพต้องหามาหรือถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล อัพโหลดหรือนำไฟล์ขึ้น และแทรกลงในเนื้อหาด้วย กรุณาศึกษาการสร้างและใช้บล็อกเพิ่มเติมได้ที่http://gotoknow.org/ymanit  และ http://gotoknow.org/ymanit2 ประกาศข่าว นอกจากนั้นให้ทำเว็บอ้างอิงเพื่อเชื่อมโยงไปยัง http://gotoknow.org  ไปถึงอาจารย์ และ ถึงเพื่อน ๆ ในห้องเรียน ตลอดจน เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยต่อไปให้ศึกษาเพิ่มเติมบล็อกของต่างประเทศ เช่นบล็อกของ spaces ดูตัวอย่างของอาจารย์ได้ที่ http://spaces.msn.com/ymanit 
มานิต
IP: xxx.147.40.85
เขียนเมื่อ 
ดีมาก ควรหาภาพมาประกอบบทความบ้างก็จะดีไมน้อย
กานดา
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 

เป็นเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ใช้สีสันในการเสนอได้สวย  น่าสนใจ

IP: xxx.123.132.228
เขียนเมื่อ 

อยากทราบความรู้และความหมายของนวัตกรรมการเรียนรู้มากๆๆ

ใครรู้ช่วยบอกทีค่ะ  ขอบคุณมาก