• การสร้างทีมทำงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง ต้องค่อยๆเริ่มต้นทำ
  • สำหรับทีมจัดความรู้แก้จนเมืองนคร หรือทีม KM ในระดับต่างๆ แต่ละแห่งแต่ละพื้นที่ก็มีวิธีการทำทีมที่แตกต่างกันไป
  • อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในระดับของคุณเอื้ออำเภอ คุณอำนวยอำเภอ และคุณอำนวยตำบล ก็คิดพบปะกึ่งๆทางการขึ้นเมื่อ22 มิ.ย.49 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมาช มีผู้เข้าประชุมเสวนาประมาณ 80 คน
  • กิจกรรมแรกที่จัดขึ้นคือกิจกรรมถอดหมวกยศฐาบรรดาศักดิ์ ซึ่งผมได้สัญญาไว้ว่าผมจะนำมาเล่าให้ฟังนั้นผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ว่า กิจกรรมประชุมเสวนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในกรอบกิจกรรมที่โครงการใหญ่กำหนดมาแต่อย่างใด เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเสริมนอกเหนือโครงการปกติ หลักการหรือวิธีคิดคือยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งแห่งที่ของบุคคลมักจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ไม่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้อย่างอิสระเท่าที่ควร ไม่สอดคล้องกับหลักการการจัดการความรู้ที่ต้องต้องมีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำเป็นต้องถอดยศฐาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งออกเสียก่อน(มิใช่ถอดจริงแต่ประการใดนะครับ)เป็นสัญลักษณ์ว่าบรรยากาศพูดคุยเราเท่าเทียมกันแล้ว ไม่มีเรื่องของยศฐาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งมาเป็นอุปสรรค
  • วิธีดำเนินการกิจกรรมถอดหมวก ก็คือก่อนการประชุมเสวนาจะเริ่มต้นขึ้น คุณอำนวยที่ประชุมเสวนา(นายสำราญ เฟื่องฟ้า )ก็ให้ผู้เข้าประชุมเสวนาแต่ละคนเขียนชื่อยศตำแหน่งของแต่ละคนลงในแผ่นกระดาษเล็กๆ เสร็จแล้วใส่ภาชนะนำไปวางไว้นอกห้องประชุม ง่ายๆเท่านี้เอง ขณะเดียวกันนั้นคุณอำนวยที่ประชุมเสวนา(นายสำราญ เฟื่องฟ้า )ก็พูดถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมนี้ เมื่อเสร็จการประชุมเสวนาแล้วก็คืนกลับยศตำแหน่งให้ดังเดิม
  • ผลของการทำกิจกรรมนี้คือ ทุกคนให้ความร่วมมือดีมาก พูดคุยกันอย่างสนุกสนานเข้าอกเข้าใจกันดี นายอำเภอซึ่งเป็นประธานคุณเอื้ออำเภอเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคุณเอื้อและคุณอำนวยอื่นๆในที่ประชุม พูดคุยคล้ายๆไม่ใช่การประชุมราชการ แถมท่านอย่างกล่าวติดตลกเสียด้วยว่า พูดอย่างเมื่อก่อนมมากไม่ได้เพราะเขาถอดหมวกตำแหน่งเสียแล้ว ผมรู้สึกโล่งอก เพราะคลายกังวลไประดับหนึ่ง
  • จากนั้นก็จิบกาแฟพูดคุย สร้างความคุ้นเคย สร้างความเข้าใจกันและกัน คุณอำนวยแต่ละคนจากแต่ละหน่วยงานก็เอางานที่ทำมาเล่าให้เห็นๆกันว่าได้ทำอะไรมาแล้ว กำลังทำอะไรอยู่และกำลังจะทำอะไรต่อไป ต่อจากนั้นก็เป็นการทำกิจกรรมแบ่งกลุ่มวางแผนการทำงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้คุณกิจในเวทีเรียนรู้ชุมชน   เล่าความสำเร็จของการจัดกิจกรรม  KM ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อเลือกใช้เป็นกิจกรรมสำหรับเดินเรื่องแก้จนในโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครต่อไป
  • กิจกรรมนี้คงต้องทำกันบ่อยๆ ให้ซึมซับ ให้เป็นวัฒนธรรมของคุณอำนวย ครั้งเดียวคงไม่ใช่บทสรุปครับ แต่บอกถึงทิศทางและการเริ่มต้นที่ถูกต้องได้ครับ คงจะได้ฝึกกันต่อไป