เป็นโอกาสทองของพวกเราชาว Gotoknow.org อย่างแท้จริง  ที่มีท่านสมาชิกที่น่ารัก และ "ด้วยหัวใจที่แบ่งปัน" ช่วยกันสร้างคู่มือการใช้งาน blog เวอร์ชั่น 2 เพื่อเป็นแนวทางให้กับสมาชิกท่านอื่นๆ

ในที่นี้ขอยกคู่มือของ สุภาพสตรี 3 ท่าน  ที่ได้กรุณาจัดทำ ไฟล์คู่มือการใช้งาน Gotoknow.org  เวอร์ชั่น 2   ไว้ อย่างสุดสวยและสุดยอด! ค่ะ  มานำเสนอให้ชาว KPRU (รวมถึงท่านผู้สนใจทั่วไป) ได้เปิดชมค่ะ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. จันทวรรณ น้อยวัน หนึ่งในทีมงานผู้พัฒนา Gotoknow.org (pdf)

 

คุณอโณทัย โภคาธิกรณ์ แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (pdf)

 

และคุณรัตน์ทวี อ่อนดีกุล แห่งมหาวิทาลัยนเรศวร(ppt: powerpoint)

 

"ขอขอบพระคุณทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างสูงค่ะ"

 

KPRUQA Team