ความเห็น 42454

คู่มือใช้บล็อก ของ 3 สมาชิก Gotoknow.org

เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมข้อมูลคู่มือของ คุณรัตน์ทวี อ่อนดีกุล แห่งมหาวิทาลัยนเรศวร

blog on GotoKnow V.2 (คอนเซ็ปของบล็อกรุ่นปรับปรุง -- Version 2) มีรายละเอียดแบ่งได้ดังนี้

File 1: Click เพื่อ Download

            1. ศัพท์สำคัญที่ควรรู้จัก
            2. ส่วนประกอบในหน้าหลัก 
            3. การลงทะเบียนเพื่อสมัคร blog

File 2: Click เพื่อ Download

            4. การสร้าง blog 
            5. การบันทึก

File 3: Click เพื่อ Download

            6. การนำไฟล์ขึ้น (ข้อมูล / รูป)

File 4: Click เพื่อ Download

            7. การสร้าง Planet และนำ blog เข้า Planet

File 5: Click เพื่อ Download

            8. การถาม - ตอบคำถาม 
            9. การค้นหา

------------------------------------

เห็นว่าระบบการจัดเรียงความรู้เกี่ยวกับ blog นี้ดูมีระเบียบ เป็นแบบ(model)  ที่ดีมาก จึงคัดลอกมาวางไว้ให้ทุกท่าน click อ่านในไฟล์ได้โดยสะดวกค่ะ

 

KPRUQA Team