งานวิจัย

บุคคลและสถานที่

 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภาพการ์ตูน บุคคลและสถานที่

ในระดับอนุบาล 1 - 2

เหตุผลที่เลือกคือ ยึดหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนกลางที่มุ่งพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมกับวัย

1. นส.ฐิติรัตน์  ศิลาทรินทร์

2. นส.กัญญานาถ บุญชื่น

3. นายปราโมทย์  บุญชื่น

           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐิติรัตน์ ศิลาทรินทร์

คำสำคัญ (Tags)#thitirat

หมายเลขบันทึก: 35869, เขียน: 27 Jun 2006 @ 23:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)