งานวิจัย

  ติดต่อ

  บุคคลและสถานที่  

 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภาพการ์ตูน บุคคลและสถานที่

ในระดับอนุบาล 1 - 2

เหตุผลที่เลือกคือ ยึดหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนกลางที่มุ่งพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมกับวัย

1. นส.ฐิติรัตน์  ศิลาทรินทร์

2. นส.กัญญานาถ บุญชื่น

3. นายปราโมทย์  บุญชื่น

           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐิติรัตน์ ศิลาทรินทร์

หมายเลขบันทึก: 35869, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:13:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #thitirat

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)