บทบาทของครูท่ามกลางเทคโนโลยีใหม่ทางการศึกษา

            เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดนี้ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่เริ่มรุกเข้าไปในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ผู้คนก็เริ่มวิตกว่า อินเตอร์เน็ตและขุมความรู้มหาศาลบนคอมพิวเตอร์ทั่วโลกจะกลายมาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้คนทั่วไปแทนครู แล้วครูจะไปทำอะไรถ้าไม่สอนหนังสือ

             บ้างกล่าวว่า "ความต้องการครูลดลงมากเพราะคอมพิวเตอร์จะเข้าไปทามงานถ่ายทอดความรู้แทนครูเรียบร้อยแล้ว"

รูปแสดงส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

             พัฒนาการของเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการศึกษาอย่างสำคัญ ปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสารอาจมาถึงตัวเด็กได้มากมายหลายวิธี สื่อและข่าวสารที่ผ่านมาโดยเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ น่าสนใจน่าตื่นเต้นมากกว่าการเรียนที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

             และก็เพราะความเร้าใจของสื่อเทคโนโลยีเหล่านี้นี่แหละ ที่นำมาซึ่งข้อมูลด้านลบ การโฆษณาชวนเชื่อ การตอกย้ำระบบวิธีคิดและการให้เหตุผลที่ผิวเผิน ความฉาบฉวย ความไม่อยู่นิ่งและการไม่จดจ่อกับสิ่งใด ๆ ฯลฯ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน

รูปแสดงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

              ด้วยเหตุนี้ ครูจึงยังคงมีความสำคัญอยู่เสมอและยังจะยิ่งสำคัญมากขึ้น เพราะในยุคที่ท่วมท้นไปด้วยเรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูลจากสื่อต่างๆ ซึ่งเข้ามาถึงตัวโดยไม่อาจปฏิเสธได้นี้ เด็กต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือ เพื่อจะได้ไม่หลงทาง และไม่เป็นเหยื่อของธุรกิจและสื่อที่เอาแต่ค้ากำไร ครูควรจะต้องเข้าใจเทคโนโลยี สามารถที่จะกรองสิ่งที่เป็นสาระออกจากขยะข้อมูลทั้งหลาย

             ดังนั้น วงการศึกษาเองจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง มีการสำรวจตรวจสอบแนวคิดทางการศึกษากันใหม่ มีการพัฒนาครูและบทบาทของครู เพื่อให้พรอ้มสำหรับเทคโนโลยีใหม่และสังคมที่เปลี่ยนไป  เพื่อจะได้สามารถนำเอาพลังของเทคโนโลยีดิจิตอลในรูปของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ มาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  ได้อย่างจริงจัง รวมทั้งคิดด้วยว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถเตรียมตัวเด็กให้สามารถอยู่ในสังคมข่าวสารได้อย่างเหมาะสม

 

ดร.รุ่ง แก้วแดง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ได้กล่าวไว้ว่า ".....ครูกับผู้เรียนควรจะอยู่ควบคู่กันในทุกขั้นตอนการเรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องได้รับการชี้แนะจากครูตลอดเวลา การเรียนที่มีความสุข คือการเรียนที่ได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง ได้ลองผิดลองถูก และได้รับการชี้แนะจากครู....."

จากที่ประชุมอนกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู้ 4/2542, 31 ส.ค.2542

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาไทยในอนาคตความเห็น (30)

นิติกา
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
ได้ความรู้ดีค่ะ
นราภรณ์
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
ขอเป็นกำลังใจให้ครูทุกคนนะค่ะ สู้ ๆ นะค่ะเลือดครูทั้งหลาย
สาวภูเก็ต
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

อธิบายได้โดนใจสุดๆ

สาวภูเก็ต

nummon
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วย เป็นความคิดที่ดี

IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
ดี เพราะการเรียนรู้และเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องในชีวิตของเราในปัจจุบัน
มอมแมม
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ ถ้าได้เรียนโดยการปฏิบัติจริงเป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่อเลย ชอบมาก ๆ (วัดจากตัวเองนะคะ )

mayura
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะค่ะ

ที่ทำให้ได้รับแง่คิด และมุมมอง เป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของครูได้มากเลยค่ะ

เอมอ่อน
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ...........

บทบาทครูยังคงมีความสำคัญ............

แต่ถ้าครูเป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยี  นอกจากตัวครูเองได้ประโยชน์แล้ว  ....ผู้เรียนก็จะได้ประโยฃน์มากขึ้นด้วย

ตังทอน
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
ดีมากค่ะ เนื้อหาน่าสนใจมาก ทำให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของครูที่มีต่อนักเรียนมากขึ้น.ในท่ามกลางเทคโนโลยีค่ะ
montiya
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

การที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นแรงจูงใจสำหรับนักเรียน  และครูจะต้องพัฒนาตัวเองให้เท่าทันกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจึงสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

อาภรณ์
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยว่า พัฒนาการของเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการศึกษาเป็นอย่างมากเลย โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนสำคัญในการเรียนการสอนสมัยใหม่
wanpen
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

การพัฒนาการเรียนสอนที่ดีนั้นจะต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีด้วย  นักเรียนไม่จำเป็นต้องนั่งเรียนในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นแต่นักเรียนออกไปหาประการณ์ข้างนอกก็เป็นสิ่งที่ดี

IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยครับ เพราะในอนาคตเทคโนโลยีใหม่คงมีมากมายมหาศาล และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ครูควรมีบทบาทมากขึ้นในการเรียนการสอน และครูเองก็ต้องพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันด้วย ยังไงก็ตาม ครูยังมีความสำคัญเสมอครับ
นงนภัส
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ ในเรื่องบทบาทของครูกับผู้เรียนที่ต้องควบคู่กันตลอด

วรพจน์
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยครับค้นคว้าต่อไปนะเพื่อการศึกษาไทย
อับดุลรอมัน ดอเลาะ
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
การเรียนรู้ประกอบกับการปฏิบัติจริง ถือว่ามีความสำคัญมากกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
ครูคนหนึ่ง
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

หากเปรียบเทคโนโลยีเป็นจอบเสียมที่ใช้ขุดดิน ผู้ที่ใช้มันและกำหนดวิธีใช้เพื่อให้มันสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้คือ มนุษย์....

nisreen
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
             เห็นด้วยกับ  ดร.รุ่ง  แก้วแดง   เป็นอย่างมาก   จริงอยู่เทคโนโลยีอาจทำให้มนุษย์ฉลาด สติปัญญา  และโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น  แต่ในแง่ของคุณธรรม  จริยธรรม  และการปลูกฝังความดีงามรวมทั้งความรักให้แก่เด็ก  ยังคงเป็นหน้าที่หลักของครูอยู่ดีค่ะ
แม่พิมพ์
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

จริงอย่างยิ่งค่ะ ที่ครูกับนักเรียนควรจะอยู่ควบคู่กันในด้านการเรียนรู้  เพราะจะทำให้ครูและนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วย  และสามารถสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูและนักเรียนด้วยนะคะ

supansa
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

การเรียนการสอนในสมัยใหม่คือ "เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" เพราะฉะนั้นครูผู้สอนกับนักเรียนก็ต้องควบคู่กันทุกขั้นตอนของการเรียนรู้อยู่แล้ว  ไมใช่ว่าครูชี้แนะให้นักเรียนทำชิ้นงาน หรือสั่งให้ปฏิบัติ แต่ตัวครูก็หายไป มันไม่ใช่  ตัวครูต้องสำรวจพฤติกรรมของนักเรียนไปด้วย 

prapen
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

จากข้อความที่ดร.รุ่ง ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ที่มีความสุข คือ การเรียนที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และได้รับการชี้แนะจากครู นั้น  .....จริงที่สุดและเห็นด้วย เพราะครูได้ทดลองมาแล้ว......จาก ครูเพ็ญ

สุจินต์
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะที่ครูควรอยู่ควบคู่กับนักเรียนเพื่อคอยชี้แนะคอยตักเตือนให้นักเรียนทำแต่ในสิ่งที่ถูกอยู่ตลอดเวลา
ครูกุ้ง
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่มีสาระและมีประโยชน์กับผู้ที่มีความสนใจและเกี่ยวข้องกับการศึกษามากและอยากให้มีข้อมูลมาอัพเดตเรื่อยๆค่ะ สู้ๆนะคะ

                     สาวอุบล ณ เมืองภูเก็ต

บ่าวเมืองศรี
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
ได้ข้อคิด สะกิดใจดีครับ คุณบ่าว...อุบล
บ่าวบ้านเคียน
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วย สำหรับการปรับตัวของครูในการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการเรียนการสอน แต่ผู้ใช้ต้องมีจิตสำนึก สามัญสำนึกในการใช้ เพื่อพัฒนาด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วย ตามสภาพสังคมที่พัฒนาต่ำลงมาก

สู้ต่อไป ทาเคชิ

วิไลพร
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

ชอบมากค่ะ 

สาวกระบี่
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ

                การศีกษาที่นำเอาเทคโนโลยี่ดิจิตอลในรูปแบบมัลติมีเดีย  มาพัฒนาการศึกษา

kata
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ...

   ที่เห็นว่าบทบาทของครูยังคงมีความสำคัญมากต่อการจัดการเรียนการสอน

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณนะครับ สำหรับทุกกำลังใจ อนาคตครูคนใหม่คนนี้ จะทำหน้าที่ครู เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไทยให้ดีที่สุดครับ

pong969
IP: xxx.123.60.20
เขียนเมื่อ 
คอมพิวเตอร์ = บริโภคความรู้ ครู(ตัวจริง) = การเรียนรู้