หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมามีนักเรียนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งส่งงานผ่านบล็อกใน Gotoknow.org รวมทั้งมีการค้นหาอีกด้วย ทำให้ฐานข้อมูลเกิด overload ระบบทำงานช้าลงกระทันหัน

ระบบจะทำงานได้ดีขึ้นหากมีเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพกว่านี้ และมีการแยกเครื่องแม่ข่ายเป็น 2 เครื่อง เพื่อเป็น database server และ เป็น file server และ มีการย้ายเครื่องแม่ข่ายกลับมาประเทศไทยให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนคะ