เริ่มแล้ว...หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง


อบรมที...ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ...ได้เพื่อนฝูงใหม่ ..แล้วกลับมาพัฒนางานในกระบวนการยุติธรรมกันคะ

เตือนใจ  เจริญพงษ์

       เรื่อง "การอบรม"..ก็เป็นงานสำคัญในกระบวนการยุติธรรมอย่างหนึ่ง

       วันนี้ขอนำกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดอบรม .....

       หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง...ของสำนักงานกิจการยุติธรรม

       ซึ่ง..มีนายวิทยา สุริยะวงค์

             ผอ.สนง.กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

             ไปเปิดมามาดๆ

................................................................................................................

      วัตถุประสงค์น่าสนใจดี...ก็เพื่อ... 

  1.  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ นวัตกรรม วิทยาการใหม่ๆ ทั้งในด้านวิชาการ การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ให้แก่นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง เพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
  2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ ความคิด การแสดงออก การประสานงาน เพื่อให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ รวมทั้ง เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นพื้นฐานหลักของนักบริหารงานยุติธรรม
  3. เพื่อแสวงหาความร่วมมือ สร้างพันธมิตรทางความคิด เพื่อจุดประกายการพัฒนา การร่วมกันแก้ไขปัญหา และการบริหารกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

...............................................................................................................

     งานนี้นักเรียน...ล้วนแล้วเป็นผู้ใหญ่

     เป็นผู้บริหาร...ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนงานในหน้าที่

     ก็ได้ประโยชน์กันเต็มๆ...

    (ระวังหุ่นหน่อยก็ดีคะ ...เพราะอบรมที...อ้วนที )

............................................................................................................

   

 ความเห็น (1)

ตามมาศึกษาค่ะ...เผิ่อจะนำไปใช้ได้บ้างค่ะ...ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท