วันอาทิตย์ (25 มิ.ย.49) ซึ่งควรจะเป็นวันหยุด ทางหัวหน้าภาควิชา ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ ได้นัดบุคลากรในภาควิชา มาทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบบประเมินตนเอง เรียกว่า Self Sar

   เป็นการประชุมที่ไม่ค่อยจะเคร่งเครีดเสียเท่าไร มีการหัวเราะกันตลอด แต่ก็กินเวลาทั้งวันเลยครับ นิยามที่บอกว่า พวกอาจารย์เป็น "เป็ด" นี่ คงไม่ผิดนะครับ ต้องทำอะไรเป็นทุกๆ อย่าง (ถ้าทำไม่ได้ก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยทำให้)

     
   

     

    หมายเหตุ ประชุมตั้งแต่ 9.30 น. มาเลิกตอน 19.00 น. ครับ