ช่วงบ่ายของวันเดียวกันก็ลงพื้นที่ ทำประชาคมสุขภาพ มีประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือดีมาก นัดพร้อมกันบ่ายโมงครึ่งแต่ บ่ายโมงเอง เขามาพร้อมกันหมดแล้ว ทีมงานซะอีกที่ยังมากันไม่ครบ ช่วงแรกก็จะเป็นการลงทะเบียนกันก่อน แล้วเข้าไปนั่งกันในห้อง เพื่อรอความพร้อมของผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ ที่ยังมาไม่ถึง ผู้เข้าร่วมวันนี้ทั้งหมด 38 คน ชาย 12 คน หญิง 26 คน อายุเฉลี่ยประมาณ 35 - 40 ปี ส่วนใหญ่ เป็น อสม. ผู้นำชุมชน และมีผู้สูงอายุบางส่วน เริ่มดำเนินการโดยเจ้าภาพ คือ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัตครอบครัวและชุมชน กล่าวแนะนำตัว แนะนำทีมวิทยากร และจากนั้นก็จะเป็นการดำเนินการโดยทีมวิทยากร และเริ่มแบ่งกลุ่มประชาชนตามเขตบ้าน ได้ 4 กลุ่ม คือ บ้านกลางควน บ้านใสบ่อ บ้านวัดใหม่ และบ้านทอนยางตีน และให้โจทย์ คือ มีอะไรบ้างที่รู้สึกภาคภูมิใจ มีอะไรบ้างที่รู้สึกไม่บายใจ (ไม่สบายใจ เศร้าใจ ทุกข์ใจ) แบ่งกลุ่มกันคิด เขียน ไม่มีผิด ไม่มีถูก ทุกคนสามารถพูดได้ คิดได้ แล้วค่อยมานำเสนอ ในส่วนของการแบ่งกลุ่มนี้ หลังจากการทำกิจกรรมกลุ่ม ก็มีการนำเสนอ พบว่ามีประเด็นที่ยังค้างคาใจอยู่บางส่วน คือ เรื่องงบประมาณ 100,000 บาทนั้น บางส่วนยังเห็นว่าสามารถนำมาแปรเป็นค่าวัสดุ หรือสิ่งก่อสร้างได้ ทั้งที่ก่อนทำกระบวนการกลุ่มทางทีมวิทยากรก็ได้ชี้แจงและอธิบายไปครั้งนึงแล้ว เอาล่ะสิ ปัญหาเดิมๆ มาอีกแล้ว ช่วยกันคิดดีกว่าค่ะ ว่าเราจะหาทางออกกันอย่างไรดีคะ ที่จะสวยงามและเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นี้