สวัสดิการข้าราชการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายภาครัฐด้วยบัญชียาหลักแห่งชาติโดยเสนอให้ใช้บัญชียาหลักเดียวกันทั้งโครงการ30บาท ประกันสังคมและสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน จักช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล  ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่จำเป็นได้ ให้รมว.ส.ธพิจารณา ข้อสรุปยังต้องหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงานและกรมบัญชีกลาง ส่วนตัวเห็นว่าบางโรคยาในบัญชียาหลักยาไม่ครอบคลุมให้การรักษาโรคบางโรคได้อย่างมีประสทธิภาพเพียงพอ และวิวัฒนาการของยามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว น่าจะเป็นการให้แพทย์พิจารณาเห็นความจำเป็นในการประเมินการสั่งใช้ยาให้เหมาะสมมากกว่า  ขอความเห็นค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันบำราศนราดูรความเห็น (1)

IP: xxx.121.104.165
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะยุ่งนะ