การเตรียม power point นำเสนอโครงการของคนห้องแล็บ ให้คนนอกแล็บฟัง

ที่ต้องให้เตรียมตัวมากเพราะ เราต้องนำเสนอเรื่องของแล็บ ให้คนที่ไม่ใช่คนห้องแล็บฟัง จึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ ว่าจะนำเสนออย่างไรให้เขาเข้าใจ

วันจันทร์ที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีการนำเสนอผลงาน ส.6 (สร้างสรรค์) ของคณะฯ (จัดปีละ 4 ครั้ง) ซึ่งทีมต่างๆ ใน Otop1 ได้ทยอยนำเข้าไปประกวดมาแล้ว 7 โครงการ  ครั้งนี้มี 3 โครงการจากคลังเลือดทั้งหมด ส่งเข้าประกวด

ทุกครั้ง อ.เสาวรัตน์ และตนเอง ก็จะช่วยดูสไลด์ power point ให้ และให้ซักซ้อมก่อนไปนำเสนอ  ที่ต้องให้เตรียมตัวมากเพราะ เราต้องนำเสนอเรื่องของแล็บ ให้คนที่ไม่ใช่คนห้องแล็บฟัง จึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ ว่าจะนำเสนออย่างไรให้เขาเข้าใจ  

และเมื่อวันศุกร์ก่อน คุณนาฏสุดา และเปรมจิต ทีม cell type จากหน่วยคลังเลือด ซึ่งทำโครงการตรวจหา antigen ระบบ Rh บนผิวเม็ดเลือดแดงของผู้บริจาคโลหิตประจำ กระหืดกระหอบมาให้ช่วยดู power point (ppt)  บอกว่า ppt ยังไม่ได้ปรับปรุงเลย เป็นของเดิมๆ ครั้งที่นำเสนอให้คนพยา-ธิฟัง  ก็เลยช่วยกันปรับเย็นวันนั้นเลยจนทุ่มกว่าจะเสร็จ  เพราะตนเองก็ไม่ค่อยมีพื้นทางคลังเลือด  ต้องพยายามขุด คอยถาม เพื่อให้กระจ่าง และ ช่วยกันทำเพื่อจะสื่อสารให้คนนอกคลังเลือดฟังแล้วเข้าใจให้ได้  รวมทั้งสื่อให้ตรงกับสิ่งที่ผู้ทำโครงการตั้งใจจะสื่อสาร  

ทำมาหลายครั้ง จับได้ว่า พวกเรามีจุดอ่อนคล้ายๆ กัน  จึงขอแนะนำวิธีการในการเตรียมสไลด์เพื่อนำเสนอโครงการพัฒนางาน โดยเฉพาะให้คนที่ไม่ใช่คนห้องแล็บฟัง  โดยยกตัวอย่างโครงการของคุณนาฏสุดาสดๆ ร้อนๆ (ขออนุญาตเจ้าตัวแล้ว)

แนวทางในการเตรียมนำเสนอ (ตามความคิดและประสบการณ์ของตนเอง)

  1. หากโครงการเกี่ยวกับวิธีการทำแล็บ  คงต้องปูพื้นหลักการสำคัญให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นเบื้องต้น
  2. ที่มาของโครงการ อธิบายให้ชัดเจนว่า วิธีปฏิบัติเดิม หรือ สภาพเดิมเป็นอย่างไร ก่อให้เกิดปัญหาอะไร และ แนวคิดใหม่ที่จะปรับปรุงนั้น หลักการเป็นอย่างไร  ช่วยแก้ปัญหา หรือให้ผลดีกว่าตรงไหน
  3. วัตถุประสงค์  ระบุเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดผลต่อผู้ป่วย หรือการบริการเป็นข้อหลัก  ผลพลอยได้อื่น เป็นวัตถุประสงค์รอง
  4. การอธิบายวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนต่างๆ ควรทำเป็นแผนภูมิ พร้อมภาพที่สื่อสารได้ง่าย ชัดเจน  อาจเป็นรูปที่ลากลายเส้นเอง (ใน power point ทำได้ไม่ยาก) หรือ เป็นภาพถ่ายจากการปฏิบัติงานจริง
  5. หลีกเลี่ยงการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหรือขั้นตอนการทำแล็บ ในวิธีการดำเนินงาน โดยไม่ทำให้ประเด็นที่ต้องการสื่อสารเสียไป
  6. ผลการดำเนินงาน แสดงผลที่วัดได้ เป็นตัวเลข และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของโครงการ  มีการแสดงตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อน และ หลังทำโครงการให้เห็นชัดเจน

ลองดู ppt ก่อน และ หลังปรับปรุงของโครงการของทีม cell type คิดว่าจะทำให้เข้าใจได้ดีขึ้น (ขออนุญาตคุณนาฏสุดาแล้วค่ะ)

สไลด์ ppt ก่อนปรับปรุง

สไลด์ ppt หลังปรับปรุง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Join Smart Pathความเห็น (0)