ท่านอาจารย์ขจิต ฝอยทองได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่อง “องค์กรยุคใหม่ อย่างไรดี” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 ว่า “คนเก่งที่ไม่ดี น่ากลัวกว่าคนไม่เก่ง แต่เป็นคนดีครับ”

เรื่องนี้ทำให้ผู้เขียนได้ข้อคิดอะไรเพิ่มขึ้น จึงขออนุญาตนำข้อคิดเห็นของผู้เขียนมาเล่าสู่กันฟังดังต่อไปนี้...

คนเก่ง+ไม่ดี = อันตรายมากกว่าคนไม่เก่ง+ดี... จริงครับ

เรื่องนี้คล้ายแนวพระราชดำริที่ว่า สังคมมีทั้งคนดี และคนไม่ดี ไม่ควรให้คนเลวปกครอง ควรให้คนดีปกครอง

ถ้าสังเกตดู... เวลาคนเลวปกครองมักจะใช้วัฒนธรรม "ABS" มอมเมาผู้คน...

สังคม ABS:                                                                                       

ABS ในที่นี้... ไม่ใช่ anti-brake lock system ที่ใช้ป้องกันล้อล็อค(ตาย)เวลาเบรคในรถชั้นดี ทว่า... หมายถึง ask (ขี้ขอ), borrow (ขี้ยืม) & seeding (แพร่พันธุ์)

 1. Ask (ขี้ขอ):
  คนดีส่งเสริมให้คนทำงานเลี้ยงชีพ คนเลวมักจะส่งเสริมให้คนเรียกร้องสิทธิประโยชน์ ไม่ทำงาน ชอบ(โกงมา)แจกแบบ "สลากกินแบ่ง"
 2. Borrow (ขี้ยืม):
  คนดีส่งเสริมให้ประหยัด ไม่ก่อหนี้ คนปลอดหนี้มีทุกข์น้อยกว่า อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ คนเลวมักจะส่งเสริมให้คนก่อหนี้ มีสุขชั่ววูบ มีทุกข์ทยอยไปนาน
 3. Seeding (เล่นเส้น):
  คนดีส่งเสริมให้เคารพกฎกติกา คนเลวมักจะส่งเสริมเส้นสาย ญาติพี่น้อง พรรคพวกของตัวเอง เปรียบคล้ายมะเร็งที่แพร่กระจายในเยื่อบุช่องท้องคล้ายวัชพืช

  สุขภาพองค์กร:                                                                                   

  องค์กรอาจจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามระดับสุขภาพได้แก่ องค์กรสุขภาพดี (healthy) องค์กรเนื้องอกดี (tumourous) และองค์กรเนื้อร้ายหรือมะเร็ง (cancerous)

  1. องค์กรสุขภาพดี (healthy):
   องค์กรสุขภาพดีเป็นองค์กรที่มีประสิทธิผลสูง บริหารโดยธรรม
  2. องค์กรเนื้องอกดี (tumourous):
   องค์กรเนื้องอกดีเป็นองค์กรที่เริ่มป่วย มีคน หรือหน่วยงานบางส่วนมีประสิทธิผลต่ำ กินแรงคนอื่น หรือค่าจ้างสูงผิดปกติ เช่น คนขับรถเงินเดือนเป็นหมื่น + สวัสดิการต่างหาก ทั้งๆ ที่เงินเท่ากันจ้างคนอื่นดีกว่านี้+ถูกกว่านี้ได้ ฯลฯ
  3. องค์กรเนื้อร้าย (cancerous):
   องค์กรเนื้อร้ายเป็นองค์กรที่มีหัวหน้าหน่วยงานโกงกิน และใช้วัฒนธรรม ABS เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลเสียต่อวัฒนธรรมองค์กรในระยะยาว
  4. แหล่งข้อมูล:                                                                                      

   • ขอขอบคุณ > ท่านอาจารย์ขจิต ฝอยทอง. ข้อคิดเห็นในเรื่อง “องค์กรสมัยใหม่ อย่างไรดี”. 22 มิถุนายน 2549.
   • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ >
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙. ท่านผู้อ่านนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ครับ...

    เชิญดาวน์โหลด และอ่านที่นี่...