สำนึก

วันนี้เสียงฟ้าร้องดังติดต่อกันนาน และเสียงดังจนเหมือนกับฟ้าจะแยกบนศีรษะ ฟ้าร้องแต่ไม่มีฝนผู้คนก็แปลกใจ

ผู้คนรอบข้างเซ็งแซ่โจษจัน

บ้างหวาดกลัวกับเสียงดัง บ้างตื่นเต้นสงสัย

ต่างล้วนคิดด้วยสำนึกเดิมแห่งตัวเอง

เพียงแค่ฟ้าร้องแต่ไม่มีฝนตก ร้อยคนร้อยคิด

ในรอบปีมีตั้งหลายวันที่ฝนตกโดยไม่มีฟ้าร้อง แล้วกับฟ้าร้องไม่มีฝนตก ทำไมถึงแตกต่างกันนัก

ไฉนคนจึงครอบเงื่อนไขฟ้าร้อง-ฝนตกให้กับความคิดของตัวเองกันเล่า

ถ้าลดสำนึกเดิมลงบ้าง โลกคงไม่มีเงื่อนไขมากมายอย่างนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน alternativeความเห็น (0)