orawank1

ตอบคำถาม
1. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มีกี่ส่วน อะไรบ้าง = 2 ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 2. ฮาร์แวร์คืออะไร = ฮาร์แวร์คือส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ 3. ฮาร์แวร์มีส่วนประกอบอะไรบ้าง = 1. ส่วนประมวลผลหรือ CPU 2. ส่วนนำเข้า 3. ส่วนแสดงผล 4. อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 4. ส่วนประมวลผลประกอบด้วยอะไรบ้าง = 1. แผงวงจรหลัก 2. ชีพประมวลผล (cpu) 3. หน่วยความจำ 5. แผงวงจรหลักคืออะไร = แผงวงจรหลัก หรือที่เรียกว่าเมนบอร์ด หรือมาเธ่อบอร์ด(Mother board) เมนบอร์ดก็คือ ส่วนหลัก (แผงวงจรหลัก) ของคอมพิวเตอร์ 6. ส่วนนำเข้าประกอบด้วยอะไรบ้าง = 1. คีย์บอร์ด(Keyboard) 2. เมาส์ (Mouse) 3. แทร็กบอล(Track Ball) 7. คอมพิวเตอร์แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง = 3 ประเภท คือ 1. ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputers) 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe computers) 3. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal computers) 8. จงยกตัวอย่างของคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่มา 1 ตัวอย่าง = คอมพิวเตอร์โน้ตบุค (Notebook Computer) 9. เครื่องพิมพ์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง = 4 ประเภทได้แก่ Dot Matrix , Laser , Ink Jet , Thermal 10. ส่วนของอุปกรณ์แสดงผลมีอะไรบ้าง = จอภาพได้แก่จอ CRT , จอ LCD และการ์ดแสดงผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน orawank1ความเห็น (1)

เก่งไปXน่อย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เก่งไปหน่อยครับ