กินข้าว(กล้อง) เหงือกดี


กินข้าวกล้อง 3 ทัพพีต่อวันขึ้นไป... อาจจะลดโรคเหงือกลงได้

Hiker

เราๆ ท่านๆ คงจะได้ยินเรื่องราวดีๆ ของธัญพืชครบส่วน เช่น ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีท (ขนมปังทำจากข้าวสาลีไม่ขัดสี) ข้าวโพด ฯลฯ มาแล้ว

ธัญพืชครบส่วน โดยเฉพาะข้าวกล้อง มีส่วนช่วยป้องกันโรคมากมาย เช่น เบาหวาน เส้นเลือดหัวใจอุดตัน ฯลฯ

นอกจากนั้นธัญพืชครบส่วนยังทำหน้าที่คล้าย “ฟองน้ำ” ช่วยซึมซับน้ำตาลในทางเดินอาหารไว้ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นช้าๆ และนานๆ ไม่ขึ้นเร็วลงเร็วเหมือนการกินน้ำตาล หรือแป้งขาวทั่วไป

ถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรต(แป้ง/น้ำตาล)ในรูปน้ำตาลหรือข้าวขาว... น้ำตาลในเลือดจะเพิ่มเร็ว-ลงเร็ว เทียบกราฟน้ำตาลในเลือดจะคล้ายภูผาสูงชันทั้งขาขึ้นและขาลง

 

ระดับน้ำตาลที่ขึ้นเร็วอาจมีส่วนทำให้เกิดการติดเชื้อของเนื้อเยื่อรอบโคนฟัน หรือปริทนต์อักเสบได้ ส่วนน้ำตาลที่ลงเร็วมีส่วนทำให้หิวง่าย หิวบ่อย และอ้วนง่าย

ถ้าเรากินธัญพืชครบส่วน เช่น ข้าวกล้อง ฯลฯ เส้นใยในข้าวกล้องจะช่วยซึมซับน้ำตาลในทางเดินอาหารไว้ ทำให้การดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดช้าลง ทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นช้า-ลงช้า เทียบกราฟน้ำตาลในเลือดจะคล้ายเนินเขาเตี้ยๆ ทั้งขาขึ้นและขาลง

ระดับน้ำตาลที่ขึ้นช้ามีส่วนช่วยป้องกันการติดเชื้อของเนื้อเยื่อรอบโคนฟัน หรือปริทนต์อักเสบได้ ส่วนน้ำตาลที่ลงช้ามีส่วนช่วยไม่ให้หิวง่าย หิวบ่อย ทำให้อ้วนยาก

อาจารย์ ดร.อันวาร์ ที. เมอร์ชั่นท์ แห่งมหาวิทยาลัยแมคมาสเทอร์ เมืองออนทาริโอ แคนาดาได้ทำการศึกษาติดตามบุคลากรสาธารณสุขผู้ชาย 34,000 คน มีการสำรวจชนิดและปริมาณอาหารทุกๆ 4 ปี ติดตามอย่างนี้ไป 14 ปี

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ชายที่กินข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีท(สีน้ำตาล) ข้าวโพด และธัญพืชครบส่วนอื่นๆ อย่างน้อยวันละ 3 ส่วนบริโภค ซึ่งเทียบเท่าข้าวกล้อง 3 ทัพพี หรือขนมปังโฮลวีท 3 แผ่นขึ้นไปเป็นโรคปริทนต์อักเสบ (periodontitis) ลดลง 23 %

ปริทนต์อักเสบ (periodontitis) ทำให้เนื้อเยื่อรอบโคนฟัน โดยเฉพาะเหงือก และเยื่อยึดโคนฟันอักเสบเรื้อรัง ปริทนต์อักเสบมีส่วนทำให้เกิดการสูญเสียฟัน เหงือกร่น และเสียวฟันได้

อาจารย์เมอร์ชั่นท์ท่านว่า คนที่กินธัญพืชครบส่วนอย่างน้อยวันละ 3 ทัพพีมีอะไรดีๆ มากกว่า เมื่อเทียบกับคนที่กินธัญพืชครบส่วนน้อยได้แก่

 1. สุขภาพเหงือกดีกว่า
 2. ยังใช้แรงในชีวิตประจำวันและออกกำลังมากกว่า (more physically active)
 3. กินผัก ผลไม้ เมล็ดพืชเปลือกแข็ง (nut) มากกว่า
 4. สูบบุหรี่น้อยกว่า
 5. เป็นโรคอ้วนน้อยกว่า

อาจารย์เมอร์ชั่นท์ให้ความเห็นว่า คนที่กินธัญพืชครบส่วนน่าจะมีส่วนช่วยให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นช้าและเพิ่มได้นาน

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า คนไข้เบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี(ไม่สูงเกิน)จะเป็นโรคปริทนต์อักเสบน้อยกว่าคนที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี(สูงเกินมาก)

การมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าน่าจะมีส่วนช่วยลดโอกาสเป็นโรคปริทนต์อักเสบ หรือเนื้อเยื่อรอบโคนฟัน เช่น เหงือก เยื่อยึดฟัน ฯลฯ อักเสบ

เพียงเปลี่ยนข้าวขวามาเป็นข้าวกล้อง และกินข้าวกล้องให้ได้อย่างน้อยวัยละ 3 ส่วนบริโภค เทียบเท่าข้าวกล้อง 3 ทัพพี/วัน หรือขนมปังโฮลวีท 3 แผ่น/วันขึ้นไปก็จะช่วยให้สุขภาพเหงือกดีขึ้นได้ครับ...

    แหล่งที่มา:                                      

 • ขอขอบคุณ > charnicia E. Huggins. Whole grain-rick diet may reduce gum disease risk. > http://go.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=healthNews&storyID=12584197&src=eDialog/GetContent > June 20, 2006.
 • ความเห็นและการอ้างอิงในบันทึกเป็นไป เพื่อสนับสนุนการให้ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ... ไม่ใช่เพื่อการรักษา
 • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาทันตแพทย์ แพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพที่ดูแลท่าน เช่น หมออนามัย พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ฯลฯ
 • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT + หน่วยรังสีกรรม > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
 • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT + กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙.
หมายเลขบันทึก: 35283เขียนเมื่อ 23 มิถุนายน 2006 18:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:26 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)
หนูทานข้าวกล้องเกือบทุกวันเลยคะ และก็พยายามทานผักและผลไม้เยอะ ๆ คะ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองคะ

ขอขอบคุณอาจารย์ "มะปรางเปรี้ยว" และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • ยินดีด้วยที่อาจารย์กินขาวกล้อง ผัก และผลไม้เกือบทุกวัน...

(1). ข้าวกล้อง... ถ้าแช่น้ำค้างคืนไว้จะอ่อนนุ่มลงมาก และมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าวกล้องส่วนหนึ่งจะลืมตัว คิดว่า ตัวเองเป็นข้าวสาร พยายามจะงอก ทำให้เกิดสารที่มีคุณค่ามากขึ้น เปรียบคล้ายถั่วงอก

(2). ข้าวกล้อง... ผสมกับข้าวชนิดอื่นๆ ได้ ถ้าต้องการคุณค่าทางอาหารสูงมาก น่าจะลองกินกับข้าวโพดดู ข้าวโพดมีสารลูเที่ยน (lutien) ช่วยป้องกันจอตาเสื่อมในคนสูงอายุ ถ้ากินข้าวโพดและพืชผักสีเหลืองเป็นประจำตั้งแต่อายุน้อยจะดีมาก

(3). ผัก... กินมากหน่อยได้ เช่น ผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง ที่สำคัญมากได้แก่ ถ้าปลูกเอง หรือซื้อชนิดไม่ใช่ยาฆ่าแมลง + ล้างให้สะอาดจะดีมากๆ

(4). ผลไม้... ถ้าเป็นชนิดหวานน้อย เช่น ฝรั่ง ฯลฯ อาจจะกินมากได้ ถ้าเป็นชนิดหวานมาก เช่น มะม่วง ฯลฯ กินแต่น้อยจะปลอดภัยกว่า เนื่องจากมีน้ำตาลมาก

(5). ผัก+ผลไม้... ควรกินผักให้มีสัดส่วนมากกว่าผลไม้(ถ้าเป็นไปได้) เพื่อป้องกันน้ำตาลที่มีมากเกินในผลไม้

(6). การกินผัก+ผลไม้หลายชนิด อย่างละเล็กละน้อย จะให้ผลดีกว่าการกินผัก+ผลไม้ชนิดเดียว อย่างละมากๆ 

ยินดีกับอาจารย์ "มะปรางเปรี้ยว" ที่ใส่ใจสุขภาพ ขอให้มีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ...

อาจารย์เปลี่ยนชื่อบล็อคหรือคะ

แต่ก็ยังตามมาเจอค่ะ ขออนุญาตเอาบล็อคอาจารย์เข้าแพลนเน็ตค่ะ (เผื่ออาจารย์เปลี่ยนชื่ออีก...ล้อเล่นค่ะ)

ขอขอบคุณอาจารย์จันทรรัตน์ ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • เปลี่ยนชื่อบล็อกครับ... จากเดิม "สาระสุขภาพ" บ้าง "สุขภาพ4u" บ้าง "สุขภาพเพื่อคุณ" บ้าง >> เปลี่ยนเป็น "บ้านสุขภาพ"...

ผมอ่านโฆษณาลดราคาร้านอาหารในจุลสารแผ่นหนี้พกพา(บัตรเครดิต)กสิกรไทย...

สังเกตว่า ร้านอาหารที่มีต้นไม้มากหน่อย ร่มรื่นหน่อย เช่น มีสระน้ำ ริมน้ำ ฯลฯ นิยมใช้คำว่า "บ้าน"

 • (1). ลองค้นใน Google พบว่า ชื่อสาระสุขภาพซ้ำ
  (2). ชื่อสุขภาพเพื่อคุณ ดูจะซ้ำอีก
  (3). ชื่อสุขภาพ4u (4u = for you = เพื่อคุณ) เป็นคำผสมไทย-อังกฤษ ทดสอบให้คนอื่นอ่านดู เกือบทั้งหมดไม่เข้าใจ

ชื่อ "บ้านสุขภาพ" ฟังดู...
(1). Green (เข้ากับแนวใส่ใจสิ่งแวดล้อม)
(2). Meaning ได้ความหมายดี
(3). Friendly หรือเป็นกันเองดี

 • ชื่อบล็อกมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้า (brand name) บางทีต้องอาศัยการทดลอง ทดสอบ และปรับปรุงเป็นครั้งคราว เพื่อพัฒนารูปแบบครับ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์จันทรรัตน์ ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่านครับ...

 

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี