ความเห็น 42675

กินข้าว(กล้อง) เหงือกดี

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ "มะปรางเปรี้ยว" และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ยินดีด้วยที่อาจารย์กินขาวกล้อง ผัก และผลไม้เกือบทุกวัน...

(1). ข้าวกล้อง... ถ้าแช่น้ำค้างคืนไว้จะอ่อนนุ่มลงมาก และมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าวกล้องส่วนหนึ่งจะลืมตัว คิดว่า ตัวเองเป็นข้าวสาร พยายามจะงอก ทำให้เกิดสารที่มีคุณค่ามากขึ้น เปรียบคล้ายถั่วงอก

(2). ข้าวกล้อง... ผสมกับข้าวชนิดอื่นๆ ได้ ถ้าต้องการคุณค่าทางอาหารสูงมาก น่าจะลองกินกับข้าวโพดดู ข้าวโพดมีสารลูเที่ยน (lutien) ช่วยป้องกันจอตาเสื่อมในคนสูงอายุ ถ้ากินข้าวโพดและพืชผักสีเหลืองเป็นประจำตั้งแต่อายุน้อยจะดีมาก

(3). ผัก... กินมากหน่อยได้ เช่น ผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง ที่สำคัญมากได้แก่ ถ้าปลูกเอง หรือซื้อชนิดไม่ใช่ยาฆ่าแมลง + ล้างให้สะอาดจะดีมากๆ

(4). ผลไม้... ถ้าเป็นชนิดหวานน้อย เช่น ฝรั่ง ฯลฯ อาจจะกินมากได้ ถ้าเป็นชนิดหวานมาก เช่น มะม่วง ฯลฯ กินแต่น้อยจะปลอดภัยกว่า เนื่องจากมีน้ำตาลมาก

(5). ผัก+ผลไม้... ควรกินผักให้มีสัดส่วนมากกว่าผลไม้(ถ้าเป็นไปได้) เพื่อป้องกันน้ำตาลที่มีมากเกินในผลไม้

(6). การกินผัก+ผลไม้หลายชนิด อย่างละเล็กละน้อย จะให้ผลดีกว่าการกินผัก+ผลไม้ชนิดเดียว อย่างละมากๆ 

ยินดีกับอาจารย์ "มะปรางเปรี้ยว" ที่ใส่ใจสุขภาพ ขอให้มีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ...