ความเห็น 44883

กินข้าว(กล้อง) เหงือกดี

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์จันทรรัตน์ ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • เปลี่ยนชื่อบล็อกครับ... จากเดิม "สาระสุขภาพ" บ้าง "สุขภาพ4u" บ้าง "สุขภาพเพื่อคุณ" บ้าง >> เปลี่ยนเป็น "บ้านสุขภาพ"...

ผมอ่านโฆษณาลดราคาร้านอาหารในจุลสารแผ่นหนี้พกพา(บัตรเครดิต)กสิกรไทย...

สังเกตว่า ร้านอาหารที่มีต้นไม้มากหน่อย ร่มรื่นหน่อย เช่น มีสระน้ำ ริมน้ำ ฯลฯ นิยมใช้คำว่า "บ้าน"

  • (1). ลองค้นใน Google พบว่า ชื่อสาระสุขภาพซ้ำ
    (2). ชื่อสุขภาพเพื่อคุณ ดูจะซ้ำอีก
    (3). ชื่อสุขภาพ4u (4u = for you = เพื่อคุณ) เป็นคำผสมไทย-อังกฤษ ทดสอบให้คนอื่นอ่านดู เกือบทั้งหมดไม่เข้าใจ

ชื่อ "บ้านสุขภาพ" ฟังดู...
(1). Green (เข้ากับแนวใส่ใจสิ่งแวดล้อม)
(2). Meaning ได้ความหมายดี
(3). Friendly หรือเป็นกันเองดี

  • ชื่อบล็อกมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้า (brand name) บางทีต้องอาศัยการทดลอง ทดสอบ และปรับปรุงเป็นครั้งคราว เพื่อพัฒนารูปแบบครับ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์จันทรรัตน์ ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่านครับ...