MUA_KM VS UKM

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มิติการพัฒนาองค์กร ของ สกอ สิงหาคม ๔๘

  จากเอกสารเผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ได้กล่าวถึง มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร ประจำปี ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดไว้ ร้อยละ  ๔๐ ดังนี้

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

 ๑.การบริหารความรู้ในองค์กร     ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ น้ำหนัก                                              ร้อยละ ๕

 ๒.การจัดการสารสนเทศ

 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของส่วนราชการ

  ๒.๑ คุณภาพของระบบสารสนเทศ       ร้อยละ ๒

  ๒.๒ การใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ ร้อยละ ๓

 ๓.การบริหารการเปลี่ยนแปลง

  ระดับของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการ

  ๓.๑ ผลสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ๕

  ๓.๒ คุณภาพของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง              ร้อยละ ๕

 จึงเรียนพวกเราพิจารณาบูรณาการเข้ากับ UKM ครับ

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#ukm

หมายเลขบันทึก: 3527, เขียน: 06 Sep 2005 @ 17:32 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)